Úřady veřejné správy

(záznamy 26/50 z 113)  strana 2 / 5

Potřebujete pomoci s hledáním práce nebo zápisem nemovitosti? Navštivte příslušný úřad, kde vám pomohou. Městské a obecní úřady, stavební úřady, katastrální úřady, matriční úřady, úřady práce, exekutorské úřady a finanční úřady spadají do veřejné správy.

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD

Český statistický úřad zabezpečuje získávání a zpracování údajů pro statistické účely a poskytuje statistické informace státním orgánům, orgánům územní samosprávy a veřejnosti. K tomu: a) stanovuje metodiku statistických zjišťování, jejich zpracování a využití a obsahové vymezení statistických ukazatelů potřebné pro posuzování sociální, ...

Akademie věd ČR

Akademie věd ČR

Akademie věd České republiky, veřejné neuniverzitní instituce České republiky, kterou tvoří soustava vědeckých pracovišť věnujících se převážně základnímu výzkumu. AV ČR provádí koncepční politiku vědy a výzkumu, je začleněna do národních i mezinárodních výzkumných programů, podporuje spolupráci s aplikační sférou a rozvoj vzdělanosti a ...

Česká obchodní inspekce

Česká obchodní inspekce

Česká obchodní inspekce. Ústřední inspektorát.

Česká správa sociálního zabezpečení

Česká správa sociálního zabezpečení

Činnosti v oblasti povinného sociálního zabezpečení. Pražská správa sociálního zabezpečení Trojská 1997/13a, 182 00 Praha 8 Telefon: 283104111 ÚP PSSZ č. 71 se sídlem na Praze 2 Vyšehradská 1376/43, 128 00 Praha 2 Telefon: 221489111 ÚP PSSZ č. 72 se sídlem na Praze 1 Biskupská 1752/7 110 02 Praha 1 Telefon: 221995111 ÚP ...

POLICIE ČR

POLICIE ČR

Útvar zajišťuje ochranu veřejného pořádku, přijímá oznámení od veřejnosti a provádí šetření k přestupkům a trestným činům spáchaným v místě jejich působnosti.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Ředitelství silnic a dálnic je investorem a správcem všech dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy v České republice.

POLICIE ČR

POLICIE ČR

Útvar zajišťuje ochranu veřejného pořádku, přijímá oznámení od veřejnosti a provádí šetření k přestupkům a trestným činům spáchaným v místě jejich působnosti.

Policejní prezídium Policie ČR MINISTERSTVO VNITRA

Policejní prezídium Policie ČR MINISTERSTVO VNITRA

Preventivně informační skupina poskytuje informační servis o činnosti policie sdělovacím prostředkům a zajišťuje komunikaci Policejního prezidia ČR s médii a veřejností.

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo vnitra České republiky.

POLICIE ČR

POLICIE ČR

Útvar zajišťuje ochranu veřejného pořádku, přijímá oznámení od veřejnosti a provádí šetření k přestupkům a trestným činům spáchaným v místě jejich působnosti.

POLICIE ČR

POLICIE ČR

Útvar zajišťuje ochranu veřejného pořádku, přijímá oznámení od veřejnosti a provádí šetření k přestupkům a trestným činům spáchaným v místě jejich působnosti.

POLICIE ČR

POLICIE ČR

Útvar zajišťuje ochranu veřejného pořádku, přijímá oznámení od veřejnosti a provádí šetření k přestupkům a trestným činům spáchaným v místě jejich působnosti.

POLICIE ČR

POLICIE ČR

Útvar zajišťuje ochranu veřejného pořádku, přijímá oznámení od veřejnosti a provádí šetření k přestupkům a trestným činům spáchaným v místě jejich působnosti.

POLICIE ČR

POLICIE ČR

Útvar zajišťuje ochranu veřejného pořádku, přijímá oznámení od veřejnosti a provádí šetření k přestupkům a trestným činům spáchaným v místě jejich působnosti.

POLICIE ČR

POLICIE ČR

Útvar zajišťuje ochranu veřejného pořádku, přijímá oznámení od veřejnosti a provádí šetření k přestupkům a trestným činům spáchaným v místě jejich působnosti.

POLICIE ČR

POLICIE ČR

Útvar zajišťuje ochranu veřejného pořádku, přijímá oznámení od veřejnosti a provádí šetření k přestupkům a trestným činům spáchaným v místě jejich působnosti.

POLICIE ČR

POLICIE ČR

Útvar zajišťuje ochranu veřejného pořádku, přijímá oznámení od veřejnosti a provádí šetření k přestupkům a trestným činům spáchaným v místě jejich působnosti.

Úřad práce Oddělení pro Evropskou zaměstnanost

Úřad práce Oddělení pro Evropskou zaměstnanost

Tel: 224422755 zaměstnávání v EU 224422750 EURES 224422751 224422760

Kancelář prezidenta republiky

Kancelář prezidenta republiky

Kancelář prezidenta české republiky, organizační složka státu, činí právní úkony - Kanceláře navenek.

Státní fond rozvoje bydlení Pracoviště Praha

Státní fond rozvoje bydlení Pracoviště Praha

Státní fond rozvoje bydlení. Fond shromažďuje finanční prostředky určené na podporu bydlení. Fond podporuje soukromé a obecní investice do výstavby bytů, oprav a modernizace bytů a výstavby technické infrastruktury. Fond poskytuje poradenské služby v oblasti realizace programů poskytování státní podpory v oblasti bydlení. - PODPORA ...

Zeměměřický úřad

Zeměměřický úřad

Zajišťování správy geodetických základů České republiky.

Energetický regulační úřad

Energetický regulační úřad

Ochrana zájmů spotřebitelů, podpora hospodářské soutěže v energetických odvětvích.

(záznamy 26/50 z 113)  strana 2 / 5