Potřebujete pomoci s hledáním práce nebo zápisem nemovitosti? Navštivte příslušný úřad, kde vám pomohou. Městské a obecní úřady, stavební úřady, katastrální úřady, matriční úřady, úřady práce, exekutorské úřady a finanční úřady spadají do veřejné správy.

Obec Líšnice u Mohelnice
Vesnice Líšnice, jejíž součástí jsou i nedaleké Vyšehorky, se rozkládá v mírně zvlněné krajině plné lesů a luk na úbočí Bouzovské vrchoviny. V obci se nachází prodejna potravin, kulturní dům, knihovna i hostinec. Líšnice během celého roku žijí bohatým společenským životem.
Obec Líšnice u Mohelnice
Český statistický úřad zabezpečuje získávání a zpracování údajů pro statistické účely a poskytuje statistické informace státním orgánům, orgánům územní samosprávy a veřejnosti. K tomu: a) stanovuje metodiku statistických zjišťování, jejich zpracování a využití a obsahové vymezení statistických ukazatelů potřebné pro posuzování sociální, ...

Akademie věd České republiky, veřejné neuniverzitní instituce České republiky, kterou tvoří soustava vědeckých pracovišť věnujících se převážně základnímu výzkumu. AV ČR provádí koncepční politiku vědy a výzkumu, je začleněna do národních i mezinárodních výzkumných programů, podporuje spolupráci s aplikační sférou a rozvoj vzdělanosti a ...

Česká obchodní inspekce. Ústřední inspektorát.

Činnosti v oblasti povinného sociálního zabezpečení. Pražská správa sociálního zabezpečení Trojská 1997/13a, 182 00 Praha 8 Telefon: 283104111 ÚP PSSZ č. 71 se sídlem na Praze 2 Vyšehradská 1376/43, 128 00 Praha 2 Telefon: 221489111 ÚP PSSZ č. 72 se sídlem na Praze 1 Biskupská 1752/7 110 02 Praha 1 Telefon: 221995111 ÚP ...

Útvar zajišťuje ochranu veřejného pořádku, přijímá oznámení od veřejnosti a provádí šetření k přestupkům a trestným činům spáchaným v místě jejich působnosti.

Ředitelství silnic a dálnic je investorem a správcem všech dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy v České republice.

Útvar zajišťuje ochranu veřejného pořádku, přijímá oznámení od veřejnosti a provádí šetření k přestupkům a trestným činům spáchaným v místě jejich působnosti.

Preventivně informační skupina poskytuje informační servis o činnosti policie sdělovacím prostředkům a zajišťuje komunikaci Policejního prezidia ČR s médii a veřejností.

Ministerstvo vnitra České republiky.

Útvar zajišťuje ochranu veřejného pořádku, přijímá oznámení od veřejnosti a provádí šetření k přestupkům a trestným činům spáchaným v místě jejich působnosti.

Útvar zajišťuje ochranu veřejného pořádku, přijímá oznámení od veřejnosti a provádí šetření k přestupkům a trestným činům spáchaným v místě jejich působnosti.

Útvar zajišťuje ochranu veřejného pořádku, přijímá oznámení od veřejnosti a provádí šetření k přestupkům a trestným činům spáchaným v místě jejich působnosti.

Útvar zajišťuje ochranu veřejného pořádku, přijímá oznámení od veřejnosti a provádí šetření k přestupkům a trestným činům spáchaným v místě jejich působnosti.

Útvar zajišťuje ochranu veřejného pořádku, přijímá oznámení od veřejnosti a provádí šetření k přestupkům a trestným činům spáchaným v místě jejich působnosti.

Útvar zajišťuje ochranu veřejného pořádku, přijímá oznámení od veřejnosti a provádí šetření k přestupkům a trestným činům spáchaným v místě jejich působnosti.

Útvar zajišťuje ochranu veřejného pořádku, přijímá oznámení od veřejnosti a provádí šetření k přestupkům a trestným činům spáchaným v místě jejich působnosti.

Útvar zajišťuje ochranu veřejného pořádku, přijímá oznámení od veřejnosti a provádí šetření k přestupkům a trestným činům spáchaným v místě jejich působnosti.

Tel: 224422755 zaměstnávání v EU 224422750 EURES 224422751 224422760

Kancelář prezidenta české republiky, organizační složka státu, činí právní úkony - Kanceláře navenek.

Státní fond rozvoje bydlení. Fond shromažďuje finanční prostředky určené na podporu bydlení. Fond podporuje soukromé a obecní investice do výstavby bytů, oprav a modernizace bytů a výstavby technické infrastruktury. Fond poskytuje poradenské služby v oblasti realizace programů poskytování státní podpory v oblasti bydlení. - PODPORA ...

Zajišťování správy geodetických základů České republiky.

Ochrana zájmů spotřebitelů, podpora hospodářské soutěže v energetických odvětvích.