Knihovny čtenářům nabízí možnost vypůjčit si knihy, cizojazyčnou literaturu, odborné časopisy, beletrii, zvukové audio knihy, naučnou literaturu nebo učebnice. Městské a krajské knihovny často poskytují přístup na internet, tisk a meziknihovní výpůjčky.

Městská knihovna. Půjčování, půjčovna: -knihy -časopisy.

Pronájem nebytových prostor. Spisovna, archivářské služby, skartace.

Knihovna. Půjčovna: -knihy, časopisy -odborná literatura. Služby: -internetová kavárna -kopírování.

Městská knihovna: - on-line katalog - internet - kopírovací služby - rešeršní služby - meziknihovní výpůjčky - zvuková knihovna.

Knihovna - knihy pro geografy, antikváře, sběratele, novináře

Městská knihovna. Půjčovna: - knihy, časopisy - odborná literatura, beletrie.

Městská knihovna Frýdek-Místek, p.o. - pobočka Místek Půjčovna pro dospělé čtenáře - knihy, časopisy ... Oddělení pro děti a mládež - knihy, časopisy, soutěže, výtvarné dílny, čtení, besedy ... Hudební oddělení a teenzóna - CD, knihy, časopisy, deskové hry ... Studovna - knihy časopisy, veřejný internet, kurzy, výstavy ... Modrý ...

Knihovna. Půjčovní doba: -po 10-12,13-15 -st 10-12,13-17.30 -pá 10-12,13-17.30. Součástí knihovny je Informační centrum,které slouží nejen turistům ale i všem obyvatelům mikroregionu Žulovsko.

Historické muzeum. Národopisné a textilní muzeum. Knihovna. Pořádání výstav, přednášek z historie Ašska a textilního průmyslu. Evidence drobných památek, kamenných křížů, dokumentace horizontálních vodních děl.