Knihovny čtenářům nabízí možnost vypůjčit si knihy, cizojazyčnou literaturu, odborné časopisy, beletrii, zvukové audio knihy, naučnou literaturu nebo učebnice. Městské a krajské knihovny často poskytují přístup na internet, tisk a meziknihovní výpůjčky.

Knihovna. Půjčovní doba: -po 10-12,13-15 -st 10-12,13-17.30 -pá 10-12,13-17.30. Součástí knihovny je Informační centrum,které slouží nejen turistům ale i všem obyvatelům mikroregionu Žulovsko.

Historické muzeum. Národopisné a textilní muzeum. Knihovna. Pořádání výstav, přednášek z historie Ašska a textilního průmyslu. Evidence drobných památek, kamenných křížů, dokumentace horizontálních vodních děl.

Studijní a vědecká knihovna - knihovnické a informační služby v Plzni.

Knihovna. Služby: - půjčování, půjčovna - knihy, časopisy - meziknihovní výpůjční služba - MVS - zdarma - rezervace knih - zdarma - přístup na internet - v půjčovní době (mimo ni po domluvě) - zdarma - pomoc s výběrem knih, pro nemocné a imobilní občany, po domluvě donáška do domu - zdarma - kopírování (zdarma) - informační služba, ...

Městská knihovna. Knihovna pověřená regionálními funkcemi poskytuje knihovní, informační a reprografické služby. Půjčujeme beletrii, naučnou literaturu, dětskou literaturu, časopisy. K dispozici internet, Wi-Fi, pořádáme besedy, informační lekce, výuku počítačů, trénování paměti.

Knihovna: - pro děti (dětská). Knihovnické služby: - výpůjční služba, půjčovna: knihy, časopisy - besedy pro děti - nabídka pro školy - soutěže, promítání, programy pro děti.

Pražský literární dům autorů německého jazyka: - nadační fond - knihovna

Kulturní zařízení města Přibyslav Informační centrum a Městské muzeum: tel.: 569 484 361 Knihovna: tel.: 569 484 257

Městská knihovna: - půjčování knih a časopisů z vlastního fondu 172 000 svazků - meziknihovní výpůjční služba z jiných knihoven - fond slovníků a encyklopedií ze všech vědních oborů k prezenčnímu studiu - specializovaný fond regionální literatury týkající se okresu Náchod - Sbírka zákonů ČR - informace z počítačových databází /ASPI, ...