Knihovny čtenářům nabízí možnost vypůjčit si knihy, cizojazyčnou literaturu, odborné časopisy, beletrii, zvukové audio knihy, naučnou literaturu nebo učebnice. Městské a krajské knihovny často poskytují přístup na internet, tisk a meziknihovní výpůjčky.

Služby požičovní Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu Nákladná ...

Správa registratúrnych záznamov. Poradenská činnosť v strojárskej výrobe. Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností. Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností. Obstarávanie služieb spojených so správou a údržbou bytových a nebytových priestorov dodávateľským spôsobom.

Zasielateľstvo. Colný deklarant. Spracovanie údajov Zásielkový obchod. Fotografické služby Kopírovacie služby. Správa registratúry Expedičná činnosť. Poskytovanie software. Pohostinská činnosť. Sprostredkovanie obchodu. Sprostredkovanie služieb. Prenájom reklamných plôch Prenájom hnuteľných vecí. Balenie a kompletizácia ...

Autopožičovňa. Upratovacie služby. Faktoring a forfaiting. Pohostinská činnosť. Vedenie účtovníctva. Prenájom nehnuteľností. Prenájom motorových vozidiel. Prieskum trhu a verejnej mienky. Automatizované spracovanie dát. Prevádzka športových zariadení. Reklamná a propagačná činnosť. Kancelárske a sekretárske služby. Prevádzkovanie ...

Výroba nápojov Údenárska výroba Predaj na priamu konzumáciu vína, čapovaného piva, alkoholických a nealkoholických nápojov, destilátov, tabakových výrobkov a doplnkového tovaru. Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál. Správa registratúrnych ...

Fotografické služby Vydavatelská činnosť Vydavateľská činnosť Prieskum trhu a verejnej mienky Činnosť účtovných poradcov Automatizované spracovanie dát Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností Poskytovanie služieb v lesníctve a ...

Administratívne práce Prieskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie dát Správa registratúrnych záznamov Reklamná, inzertná a propagačná činnosť Skladovanie tovarov s výnimkou verejných skladov Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Vydávanie periodických a neperiodických publikácií Prenájom hnuteľných vecí v ...

Pneuservis Výroba bicyklov Upratovacie práce Reklamná činnosť Správa registratúry Vedenie účtovníctva Zámočnícke práce, kovoobrábanie Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí Prenájom hudobných prístrojov bez obsluhujúceho personálu Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností Nákladná cestná doprava vozidlami s ...

Prieskum trhu Baliaca činnosť Upratovacie práce Reklamné činnosti Správa registratúry Čistenie budov v rozsahu voľnej živnosti Služby v oblasti sťahovania hnuteľných vecí Sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností Prenájom tovaru osobnej potreby a potrieb pre domácnosť Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej ...

Skladovanie tovaru. Lízingové služby. Kopírovacie služby. Správa registratúry. Faktoring a forfaiting. Vedenie účtovníctva. Administratívne práce. Sprostredkovanie obchodu. Prieskum trhu a verejnej mienky. Činnosť účtovných poradcov. Automatizované spracovanie dát. Reklamná a propagačná činnosť. Činnosť organizačných a ekonomických ...

Prenájom koní. Sadové úpravy. Inzertné služby. Vedenie účtovníctva. Výstavnícka činnosť. Prekladateľské služby. Prevádzkovanie učební. Výuka jazyka anglického. Prenájom motorových vozidiel. Čistiace a upratovacie práce. Reklamné a marketingové služby. Poskytovanie služieb informátora. Organizovanie voľného času detí. Vylepovanie ...

Faktoring. Forfaiting. Správa registratúry. Organizovanie dobrovoľných dražieb. Farbenie textílií, kože, peria akobercov. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností Pranie, chemické čistenie textílií, kože, peria a kobercov. Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti. Činnosť organizačných, ekonomických a ...

Správa registratúrnych záznamov. Marketing v oblasti obchodu a služieb. Činnosť organizačných a účtovných poradcov. Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť). Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej ...

Faktoring. Forfaiting. Leasingové služby. Vedenie účtovníctva. Prenájom motorových vozidiel. Činnosť účtovných poradcov. Organizovanie kurzov a školení. Reklamná a propagačná činnosť. Sprostredkovanie obchodu a služieb. Vykonávanie administratívnych prác. Činnosť organizačných a ekonomických poradcov. Sprostredkovanie kúpy, predaja a ...

Správa registratúry Sprostredkovanie obchodu a služieb Maloobchod - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností Veľkoobchod - kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností