Knihovny čtenářům nabízí možnost vypůjčit si knihy, cizojazyčnou literaturu, odborné časopisy, beletrii, zvukové audio knihy, naučnou literaturu nebo učebnice. Městské a krajské knihovny často poskytují přístup na internet, tisk a meziknihovní výpůjčky.

Predaj dovezenej stravy od oprávneného výrobcu Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Výroba spoločenských hier, hračiek a bižutérie Činnosť účtovného, organizačného a ekonomického poradcu Výroba kancelárskych a školských potrieb z papiera a plastov Montáž, demontáž, oprava a výmena plastových okien a dverí Prípravné práce pre ...

Kúpa tovaru za účelom jeho predaja: - konečnému spotrebiteľovi / maloobchod / - iným prevádzkovateľom živností / veľkoobchod / § 33 písm. a zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v platnom znení mimo tovarov uvedených v prílohe č. 2, 3 Spracovanie medu Realitné agentúry Reklamné činnosti Tvorba WEB stránok Činnosť ...

Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Prenájom nehnuteľností Činnosť knižníc a múzeí Prenájom strojov a nástrojov Sprostredkovateľská činnosť Leasing spojený s financovaním Čistenie budov a upratovacie služby Maliarske, natieračské a sklenárske práce Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Maloobchod s tovarmi uvedenými vo ...

Záložna Baliace činnosti Reklamná činnosť Fotografické služby Leasingová činnosť Faktoring a forfaiting Neverejné skladovanie Vydavateľská činnosť Výroba drevených obalov Demolácia a zemné práce Prenájom hnuteľných vecí Montáž sadrokartónových prvkov Čistenie budov a upratovacie práce Správa bytového a nebytového fondu Prekladateľské ...

Montáž sadrokartónu Pohostinská činnosť Výroba ovocného vína Výroba hroznového vína Čistiace a upratovacie práce Reklamná a propagačná činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Služby knižníc poskytované verejnosti Prenájom stavebných strojov a zariadení Výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby Podnikateľské poradenstvo v rozsahu ...

Stáčanie prírodnej minerálnej a pitnej vody do fliaš Vydávanie kníh, časopisov a periodických publikácií Prenájom stavebných a demolačných strojov a zariadení Prenájom tovaru osobnej potreby a potrieb pre domácnosť Spracovanie zvyškov po ťažbe dreva a po poreze guľatiny Výroba tehál, pálenej krytiny a kameniny pre stavebníctvo Výroba ...

Finančný leasing Skladovacie služby Faktoring a forfaiting Prenájom nehnuteľností Správa registratúrnych záznamov Sprostredkovanie obchodu a služieb okrem sprostredkovania práce za úhradu

Finančný leasing Faktoring a forfaiting Skladovanie a preklad nákladov Sprostredkovateľská činnosť Prevádzkovanie súkromného colného skladu Nákup, predaj a prenájom motorových vozidiel Dlhodobá úschova registratúry nearchívnej povahy Sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností Prevádzkovanie a prenájom odstavných plôch pre ...

Neverejné skladovanie Veterinárna asanácia Chov priadky morušovej Manipulácia s nákladom Spracovanie čaju a kávy Sprostredkovanie obchodu. Výroba drevených obalov Chov akvarijných rybičiek Prevádzka malých plavidiel Výroba mlynských výrobkov Prevádzkovanie autoumyvárky Prevádzka múzeí a galérií Prieskum trhu a verejnej mienky Výroba ...

Donášková služba Služby požičovní Fotografické služby Počítačové služby Administratívne služby Diskotekárska činnosť Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Prevádzkovanie športových zariadení Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej ...

Spracovanie medu Reklamné činnosti Zásielkový predaj Spracovanie zemiakov Výroba čaju a kávy Sprostredkovanie dopravy Vydavateľské činnosti Spracovanie ovocia a zeleniny Výroba textilných výrobkov Automatizované spracovanie dát Leasing spojený s financovaním Maloobchod mimo riadnej predajne Čistenie budov, upratovacie práce Výroba ...

Fotografické služby Správa registratúry Vedenie účtovníctva Maliarske a natieračské práce Reklamná a propagačná činnosť Ekonomické a účtovné poradenstvo Oprava a kontrola požiarnych hydrantov Opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov Inštalácia a opravy chladiarenských zariadení Prípravne práce pre stavby - búračské ...

Reklamná činnosť Vedenie účtovníctva Vydavateľská činnosť Čistiace a upratovacie práce Prieskum trhu a verejnej mienky Prevádzka športových zariadení Automatizované spracovanie údajov Prekladateľské a tlmočnícke služby Organizovanie kurzov, školení a seminárov Podnikateľské poradenstvo v oblasti predmetu podnikania Poskytovanie dátových ...

Skladovanie Zasielateľstvo Baliace činnosti Upratovacie práce Reklamné činnosti Kopírovacie služby Vedenie účtovníctva Prenájom motorových vozidiel Kancelárske a sekretárske služby Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných ...

Preprava osôb Zámočníctvo Armovacie práce Výškové práce Upratovacie práce Lešenárske práce Kladenie zámkovej dlažby Maliarske a natieračské práce Zváračské a paličské práce Reklamná a propagačná činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba strojov s mechanickým pohonom Montáž a výroba kovových konštrukcií Obkladanie stien a ...

Skladovanie Baliaca činnosť Reklamná činnosť Fotografické služby Faktoring a forfaiting Sprostredkovanie dopravy Sprostredkovanie obchodu Výroba drevených obalov Činnosť knižníc a múzeí Sekretárske služby a preklady Leasing spojený s financovaním Čistenie budov a upratovacie služby Výroba, požičiavanie a distribúcia videa Stáčanie ...

Tvorba www stránok a prezentačných CD a DVD médií Montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení Sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností Mechanické úpravy výrobkov na zákazku alebo na zmluvnom základe Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na rekondíciu a regeneráciu Výroba nahraných nosičov záznamov zvuku a obrazu na ...

Skladovanie Reklamné činnosti Tlač novín a iná Iné vydávateľské činnosti Iné služby polygrafického priemyslu Viazanie kníh a konečné spracovanie Výroba,požičiavanie, distribúcia videa Sadzba a zhotovovanie tlačiarskych predlôh Výroba športového tovaru, hier a hračiek Výroba optických a fotografických zariadení Fotografické služby, oprava ...

Umývací servis Výroba hračiek Baliace činnosti Preklad nákladov Leasingová činnosť Skladovanie neverejné Sprostredkovanie dopravy Vydavateľská činnosť Výroba drevených obalov Prenájom motorových vozidiel Prenájom strojov a prístrojov Automatizované spracovanie dát Čistenie budov a upratovacie práce Výroba športového náradia a ...

Upratovacie práce Tvorba www stránok Fotografické služby Správa registratúry Sprostredkovanie dopravy Vydavateľská činnosť Predaj zdravotníckeho materiálu Reklamná a propagačná činnosť Pranie prádla a pracovných odevov Prekladateľská a tlmočnícka činnosť Natáčanie videozáznamov na zmluvnom základe Ubytovacie služby v rozsahu voľných ...

Administratívne služby Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Vedenie účtovníctva Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Služby súvisiace s ...

Fotografické služby Leasingová činnosť Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Výstavnícka činnosť Vydavateľská činnosť Zhotovovanie videozáznamov Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie údajov Prekladateľské a tlmočnícke služby Služby knižníc poskytované verejnosti Reklamná, propagačná a ...

Oprava odevov Oprava bicyklov Činnosť knižníc Výroba a rozvod vody Faktoring a forfaiting Sprostredkovanie dopravy Vydavateľská činnosť Výroba káblov a vodičov Výroba športového tovaru Prenájom hnuteľných vecí Servis športového náradia Výroba prívesov a návesov Prípravné práce pre stavbu Výroba hudobných nástrojov Preklad nákladov, ...

Baliace činnosti Preklad nákladov Sekretárske služby Leasingová činnosť Neverejné skladovanie Sprostredkovanie dopravy Vydavateľská činnosť Výroba drevených obalov Prenájom motorových vozidiel Prenájom strojov a prístrojov Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Tvorba a aktualizácia www stránok Výroba športového ...

Kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi / maloobchod / v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti / ...