Knihovny čtenářům nabízí možnost vypůjčit si knihy, cizojazyčnou literaturu, odborné časopisy, beletrii, zvukové audio knihy, naučnou literaturu nebo učebnice. Městské a krajské knihovny často poskytují přístup na internet, tisk a meziknihovní výpůjčky.

Městské informační středisko. Kulturní středisko. Knihovna.

Knihovna: - veřejně přístupná - specializace ( sklo, textil, germanika z českých zemí - sudetika, regionální literatura ) - speciální informační dokumenty - tištěné ( hudebniny, normy, patenty, rukopisy, prvotisky, staré tisky ) - obrazové ( mapy ) ./. - zvukové ( gramofonové desky, CD, audiokazety ) - audiovizuální ( videokazety ...

Akciová společnost POLY-GROUP a.s. vznikla 27.července 1998. Její činností je archivace spisového materiálu - archivace (ukládání) dokumentů od elektronické evidence uložených dokumentů až po skartaci těchto dokumentů po ulynutí skartačních lhůt s následnou fyzickou likvidací dokumentů v požadované míře utajení.