Knihovny čtenářům nabízí možnost vypůjčit si knihy, cizojazyčnou literaturu, odborné časopisy, beletrii, zvukové audio knihy, naučnou literaturu nebo učebnice. Městské a krajské knihovny často poskytují přístup na internet, tisk a meziknihovní výpůjčky.

Knihovna. Půjčovna: - knihy, časopisy.

Knihovna. Půjčovna: - knihy, časopisy.

Dům kultury Města Orlové, příspěvková organizace pořádá kulturní, společenské a vzdělávací akce pro děti i dospělé. Naše nabídka kulturních akcí je široká, zajišťujeme divadelní představení, výtvarné i fotografické výstavy, estrády, hudební pořady nebo zájmové kurzy. V prostorách Domu kultury se nachází multifunkční sál, divadelní sál s ...

Knihovna. Půjčování, půjčovna: -knihy, knížky -odborná literatura -časopisy.

Městská knihovna. Půjčování, půjčovna: -knihy -časopisy.

Knihovna. Půjčovna: -knihy, časopisy -odborná literatura. Služby: -internetová kavárna -kopírování.

Městská knihovna. Půjčovna: - knihy, časopisy - odborná literatura, beletrie.

Městská knihovna Frýdek-Místek, p.o. - pobočka Místek Půjčovna pro dospělé čtenáře - knihy, časopisy ... Oddělení pro děti a mládež - knihy, časopisy, soutěže, výtvarné dílny, čtení, besedy ... Hudební oddělení a teenzóna - CD, knihy, časopisy, deskové hry ... Studovna - knihy časopisy, veřejný internet, kurzy, výstavy ... Modrý ...

Městská knihovna. Knihovna pověřená regionálními funkcemi poskytuje knihovní, informační a reprografické služby. Půjčujeme beletrii, naučnou literaturu, dětskou literaturu, časopisy. K dispozici internet, Wi-Fi, pořádáme besedy, informační lekce, výuku počítačů, trénování paměti.

Knihovna. Knihovnické služby: - vypůjční služby, půjčování knihy a časopisy - pořádání přednášek, besed - meziknihovní služby.

Knihovna. Půjčování: -knihy -časopisy -literatura pro dospělé i děti. Služby: -přístup k internetu (internetová kavárna).

Místní knihovna: knihy, časopisy, veřejný internet, uživatelské PC, Univerzita třetího věku, vzdělávací kurzy, výstavy.

Městská knihovna. Půjčování: -knihy, časopisy. Služby: -přístup k internetu (internetová kavárna)

Knihovna. Půjčovna: - knihy, časopisy.

Regionální knihovnické služby, půjčování knih, časopisů a stolních her. Rezervace vypůjčených a blokace nevypůjčených dokumentů přes web. Meziknihovní výpůjční služba. Barevný tisk a kopírování z vlastních zdrojů. Laminování dokumentů A3-A8.