Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Knihovny čtenářům nabízí možnost vypůjčit si knihy, cizojazyčnou literaturu, odborné časopisy, beletrii, zvukové audio knihy, naučnou literaturu nebo učebnice. Městské a krajské knihovny často poskytují přístup na internet, tisk a meziknihovní výpůjčky.

Databanky Výskum a vývoj Elektroinštalácie Činnosť knižníc Vydavateľské činnosti Výroba strojov a prístrojov Automatizované spracovanie dát Výroba elektrických zariadení Oprava domácich elektrospotrebičov Projektovanie elektrických zariadení Prenájom motorových plavidiel a lodí Spracovanie dát a súvisiace činnosti Iná vedľajšia činnosť ...