Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Knihovny čtenářům nabízí možnost vypůjčit si knihy, cizojazyčnou literaturu, odborné časopisy, beletrii, zvukové audio knihy, naučnou literaturu nebo učebnice. Městské a krajské knihovny často poskytují přístup na internet, tisk a meziknihovní výpůjčky.

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové buduje univerzální fond naučné literatury a poskytuje všechny odpovídající odborné služby v rámci celého východočeského regionu. Čtenářem a uživatelem knihovny se můžou stát všichni občané starší 15 let. Ve volném výběru je 130 tisíc svazků knih a více než 2 000 titulů časopisů a novin.
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Výroba videa Vydavateľská činnosť Podnikateľské poradenstvo Poskytovanie datových služieb Služby súvisiace s databázami Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti autora Nákup a predaj kancelárskej a výpočtovej techniky Rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu zvuku a ...

Stolárska výroba Reklamná činnosť Výroba výrobkov z plastov Vykonávanie vodných stavieb Stavba vodovodov a kanalizácii Prevádzkovanie múzeí a galérií Sprostredkovanie obchodu a služieb Veľkoobchod so zmiešaným tovarom Vykonávanie priemyselných stavieb Montáž a zariaďovanie interiérov Prevádzkovanie športových zariadení Služby knižníc ...