Knihovny čtenářům nabízí možnost vypůjčit si knihy, cizojazyčnou literaturu, odborné časopisy, beletrii, zvukové audio knihy, naučnou literaturu nebo učebnice. Městské a krajské knihovny často poskytují přístup na internet, tisk a meziknihovní výpůjčky.

Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.
Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., je vědeckým pracovištěm zaměřeným na základní i aplikovaný výzkum v oboru etnologie a v příbuzných vědeckých disciplínách jako etnografie, folkloristika, sociální a kulturní antropologie. Jeho historie sahá až do roku 1905. V současnosti je Etnologický ústav tvořen pěti badatelskými odděleními a oddělením ...
Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.
Ústav pro hydrodynamiku byl zřízen v 1952 jako Laboratoř pro vodní hospodářství. V současné době je součástí Akademie věd České republiky a jeho výzkum se zaměřuje na mechaniku tekutin, hydrologii, reologii a úpravu vody. Sídlí na adrese Pod Paťankou 30/5, Praha. Ústav pro hydrodynamiku. Mechanika tekutin: - je částí fyziky zabývající se ...
JABOK - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická jejímž zřizovatelem jsou Salesiáni Dona Boska – řeholní společnost katolické církve s celosvětovou působností nabízí svým studentům vzdělávání v oboru sociální pedagogika a teologie, který se realizuje ve dvou zaměřeních, a to Sociální práce a Speciální pedagogika. Svůj studijní program ...

Knihovna: - sbírka exilového a samizdatového tisku - samizdatové knihy, časopisy - samizdatová literatura.

Služby: - spisovna - poradenství se založením, vedením i likvidací spisoven a archivů - uskladnění písemností - digitalizace - skartace Spisovna Brandýs n/L: tel.: 603 819 532 Spisovna Přelouč: tel.: 725 316 901

Pronájem nebytových prostor. Spisovna, archivářské služby, skartace.

Pražský literární dům autorů německého jazyka: - nadační fond - knihovna

Nabídka knihovnických služeb..

Provoz prezenční vědecké knihovny zpřístupňující své fondy ve studovně k badatelským účelům.

Knihovna. Poskytování výpůjčních, vzdělávacích a informačních služeb.

Národní technická knihovna je státní příspěvková organizace zajišťující informační infrastrukturu pro výzkum, vývoj, inovace a vzdělávání pro výzkumné organizace provádějící aplikovaný výzkum v oblasti techniky a aplikovaných přírodních věd. NTK (bývalá Státní technická knihovna) je veřejně přístupná vědeckotechnická knihovna s unikátní ...

Pedagogická knihovna. Muzeum: Valdštejnská 20 tel.: 257 533 455

Specializace na lékařství, zdravotnictví. On-line katalog, internet, rešeršní služby, meziknihovní služba, reprografické služby.

Naše firma provádí archivace, skartace, správu, úschovu, likvidace, skenování a zakládání dokumentů. Komerční spisovna a sdružený archiv. Dále nabízíme spisovou službu, zakládání, uspořádání, správu a vybavení archivů a spisoven. Krabice a boxy.

Ekologické poradenství Ubytovna - kapacita 37 míst - třílůžkové pokoje Jídelna Knihovna

-koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej -Úschova písemností (vyjma činností podléhajících zákonu o archivnictví) -Činnost organizačních a ekonomických poradců -zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu -Činnost realitní kanceláře

Vedení spisovny -Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) -Zprostředkování obchodu a služeb -Velkoobchod a maloobchod -Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály -Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské ...

-Provozování kulturních a kulturně- vzdělávacích zařízení