Knihovny čtenářům nabízí možnost vypůjčit si knihy, cizojazyčnou literaturu, odborné časopisy, beletrii, zvukové audio knihy, naučnou literaturu nebo učebnice. Městské a krajské knihovny často poskytují přístup na internet, tisk a meziknihovní výpůjčky.

Piliarska výroba Stolárska výroba Prenájom strojov a zariadení Sprostredkovanie obchodu a služieb Uskladňovanie písomností nearchívnej povahy Inžinierska činnosť v stavebníctve (okrem vybraných činností vo výstavbe) Vykonávanie bytových, občianskych, priemyselných ekologických, vodných stavieb a inžinierskych stavieb (vrátane vybavenia ...

Zemné práce Finančný leasing Faktoring a forfaiting Požičovňa automobilov Spracovanie údajov na PC Zhotovovanie www stránok Podnikateľské poradenstvo Prevádzkovanie autobazáru Prenájom hnuteľných vecí Prípravné práce pre stavbu Grafické práce na počítači Inštalácia a montáž nábytku Poskytovanie služieb na internete Správa ...

Reklamná činnosť. Vydávanie tlačív. Sekretárske služby. Prekladateľská činnosť. Podnikateľské poradenstvo. Vydávanie kníh a časopisov. Tlač kníh, časopisov, novín. Leasing spojený s financovaním. Sprostredkovanie obchodu a služieb. Usporadúvanie kurzov a prednášok. Obchodná činnosť v rozsahu živnosti voľnej. Prenájom automobilov, ...

Vyučovanie v odbore - slovenský jazyk Organizovanie kurzov, seminárov a školení Organizovanie kurzov, školení a seminárov Uskladňovanie písomnosti nearchívnej povahy Výroba kancelárskych a školských potrieb z papiera Výroba školských a kancelárskych potrieb z papiera Výroba akumulátorov, primárnych článkov a batérií Výroba akumulátorov, ...

Ubytovanie Skladovanie Oprava odevov Oprava bicyklov Faktoring a forfaiting Vydavateľská činnosť Výroba káblov a vodičov Servis športového náradia Prevádzka muzeí a galérií Prípravné práce pre stavbu Prieskumné a podzemné práce Upratovacie a čistiace práce Výroba čaju, kávy, korenín Výskum trhu a verejnej mienky Automatizované ...

Spracovanie údajov Kopírovacie služby Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Podnikateľské poradenstvo Čistiace a upratovacie práce Prieskum trhu a verejnej mienky Kancelárske a sekretárske služby Vypracovanie rozvojových projektov Poskytovanie úverov z vlastných zdrojov Vypracovanie štúdií regionálneho rozvoja Činnosť ekonomických ...

Záložňa Čalúnnictvo Výroba krmív Baliace činnosti Výroba cestovín Finančný leasing Kuriérska služba Lešenárske práce Omietkárske práce Spracovanie údajov Tvorba www stránok Donášková služba Kopírovacie služby Obkladačské práce Fotografické služby Faktoring a forfaiting Montáž sadrokartónu Vedenie účtovníctva Výroba a opravy ...

Správa registratúry Faktoring a forfaiting Podnikateľské poradenstvo Leasing spojený s financovaním Reklamná a propagačná činnosť Organizovanie dobrovoľných dražieb Výskum a vývoj trhu a verejnej mienky Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby Sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností Účtovné, organizačné a ekonomické poradenstvo ...

Výskum trhu Výroba sviečok Baliaca činnosť Finančný leasing Upratovacie práce Výroba bižutérie Správa registratúry Faktoring a forfaiting Výroba hier a hračiek Vydavateľská činnosť Podnikateľské poradenstvo Výroba farbív a pigmentov Výroba tovarov z ezoteriky Poskytovanie colných záruk Výroba ozdobných predmetov Prenájom motorových ...

Vedenie účtovníctva Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Služby súvisiace so skrášľovaním tela Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť Výskum a vývoj v oblasti spoločenských vied Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Kovoobrábanie Zámočníctvo Reklamné činnosti Sekretárske služby Pohostinská činnosť Pomocné stavebné práce Demolácia a zemné práce Podnikateľské poradenstvo Prenájom motorových vozidiel Maliarske a natieračské práce Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Inžinierska činnosť v strojárstve Výroba hotových jedál a polotovarov Sprostredkovanie ...

Marketing Finančný leasing Faktoring a forfaiting Podnikateľské poradenstvo Prenájom hnuteľných vecí Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovanie služieb v stavebníctve Poskytovanie služieb prostredníctvom internetu Prenájom dopravných zariadení, motorových vozidiel Poradenstvo v oblasti verejnej mobilnej rádiotelefónnej ...

Reklamná činnosť Požičovňa automobilov Prevádzkovanie autobazáru Prenájom hnuteľných vecí Propagačná a inzertná činnosť Sprostredkovanie výroby a dopravy Sprostredkovanie obchodu a služieb Uskladňovanie písomností nearchívnej povahy Podnikateľské poradenstvo, okrem viazaných činností Obstarávanie služieb spojených so správou ...

Záložňa Výroba krmív Finančný leasing Odťahová služba Upratovacie práce Lešenárske práce Omietkárske práce Obkladačské práce Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Deratizácia a dezinfekcia Podnikateľské poradenstvo Poskytovanie colných záruk Sušenie a impregnácia dreva Letná a zimná údržba ciest Reklamná a propagačná ...

Správa registratúry Požičovňa automobilov Demolácie a zemné práce Podnikateľské poradenstvo Prípravné práce pre stavbu Výskum trhu a verejnej mienky Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Kúpa, predaj a prenájom hnuteľných vecí Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Sprostredkovanie obchodu, služieb, výroby a dopravy Správa nehnuteľností na ...

Správa registratúry Factoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Podnikateľské poradenstvo Prenájom hnuteľných vecí Prenájom motorových vozidiel Leasing spojený s financovaním Reklamná a propagačná činnosť Nákup a predaj motorových vozidiel Organizovanie dobrovoľných dražieb Výskum a vývoj trhu a verejnej mienky Sprostredkovanie obchodu, ...

Prieskum trhu Reklamná činnosť Zásielkový predaj Vydavateľská činnosť Výroba a montáž okien Vyučovanie anglického jazyka Prekladateľské a tlmočnícke služby Skladovanie tovaru a manipulácia s nákladom Poradenstvo v oblasti telekomunikačných služieb Poradenská činnosť pri spracovaní projektov pre predvstupové a štrukturálne nástroje ...

Prípravné práce pre stavbu Prenájom motorových vozidiel Sprostredkovateľská činnosť Automatizované spracovanie dát Požičovňa športových potrieb Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prevádzkovanie čistiarne a práčovne Prevádzkovanie športových zariadení Služby súvisiace so skrášľovaním tela Organizovanie diskoték a tanečných zábav Reklamná, ...

Montáž nábytku Omietkárske práce Zváračské práce Obkladačské práce Faktoring a forfaiting Montáž sadrokartónu Požičovňa automobilov Výroba zámkov a kovania Oprava pracovných strojov Čistiace a upratovacie práce Píliarska výroba a pilčícke práce Šitie odevov, oprava odevov a doplnkov Práce vykonávané strojnými mechanizmami Maliarske, ...

Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Výroba a montáž tieniacej techniky Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej ...