Kurzy nabízí jak studování cizích jazyků, tak také vaření, malování, hru na hudební nástroj nebo společenské a komunikační dovednosti, které nachází uplatnění v pracovní sféře. Využijte služeb certifikovaných pracovišť a naučte se nové dovednosti.

Poradna mezilidských a partnerských vztahů i vztahu k sobě samému
Úroveň mezilidské komunikace zvýší kurzy Vztahy jinak - Libuše Jíšová. Poradna, lektorská činnost a semináře vycházejí z individuální potřeby řešit potíže mezi partnery, rodiči a dětmi, mezi dětmi a učiteli nebo mezi kolegy v práci i v poznání osobních problémů a staví na více než dvacetileté praxi a osobních i pracovních zkušenostech.
Poradna mezilidských a partnerských vztahů i vztahu k sobě samému
Organizovanie kurzov, školení a seminárov Vyučovanie v odbore umenia - výtvarné umenie Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

Masérske služby Vodná záchranná služba Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry okrem horskej vodcovskej činnosti - tréner fitnes

Výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry okrem horskej vodcovskej činnosti - Športový masér Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry okrem horskej vodcovskej činnosti - Inštruktor lezenia na umelých stenách 1. kvalifikačného stupňa Organizovanie kultúrnych a iných ...

Záložne Masérske služby Reklamné činnosti Ubytovanie v súkromí Vedenie účtovníctva Iná zábavná činnosť Iné športové činnosti Prevádzka športových zariadení Prekladateľské a tlmočnícke služby Činnosti týkajúce sa telesnej pohody Servis a požičovňa športového náradia Maloobchod s použitým tovarom v predajniach Ostatné rekreačné činnosti ...

Výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry : futbalový tréner - kvalifikačná trieda : III

Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry okrem horskej vodcovskej činnosti - tréner tenisu

Administratívne práce Reklamná a propagačná činnosť Vyučovanie v odbore umenia - tanec Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ...

Ostatní vzdělávání j. n. Ostatní zábavní a rekreační činnosti Překladatelské a tlumočnické činnosti Univerzální administrativní činnosti Umělecké vzdělávání Činnosti související se zpracováním dat a hostingem

Kuriérske služby Reklamné a marketingové služby Baliace činnosti, manipulácia s tovarom Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Výkon špecializovaných činností v ...

Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Vyučovanie v odbore tanečného umenia Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych a spoločenských podujatí Poskytovanie krátkodobej pomoci pri opatere detí a starších osôb Prevádzkovanie ...

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Organizovanie tanečných zábav a podujatí Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Trénovanie tanečných párov, tvorba choreografie Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Vyučovanie spoloč.tanca,spoloč.výchovy a tanečných noviniek Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ...

Administratívne práce Reklamná a propagačná činnosť Vyučovanie v odbore umenia - tanec Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie a zabezpečovanie školení, kurzov a seminárov Organizovanie a zabezpečovanie spoločenských a kultúrnych podujatí Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ...

Reklamné činnosti Prenájom športových potrieb Čistiace a upratovacie práce Oprava a servis športových potrieb Predaj nápojov na priamu konzumáciu Prevádzkovanie športových zariadení Organizovanie kurzov, seminárov, školení a prednášok Ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu ...

Očná optika Leasingová činnosť Faktoring a forfaiting Čistiace a upratovacie služby Reklamná a propagačná činnosť Organizovanie kurzov, školení a seminárov Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo Prenájom strojov a zariadení a iných hnuteľných vecí Demolácie, búracie práce ...

Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu Organizovanie kultúrno - spoločenských podujatí, výstav, seminárov, školení a ...

Vedenie účtovníctva Administratívne práce Organizovanie športových podujatí Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie školení, seminárov, tréningov a kurzov Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej ...

Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/ Činnosti súvisiace s prevádzkou počítačov v rozsahu voľnej živnosti Kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb) Prenájom ...

Zubná technika Školiaca činnosť Poradenstvo v oblasti obchodu a služieb Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti

Kozmetické služby Služby súvisiace so skrášľovaním tela Výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultury : regenerácia síl - regeneračný pracovník Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Udržba zelene Stolárske práce Správa majetku mesta Prevádzkovanie hracích konzol Vykonávanie zámočníckych prác Požičiavanie športových potrieb Prevádzkovanie kúpalísk a ihrísk Vykonávanie maliarskych a natieračských prác Nájom a správa nehnuteľností a nebytových priestorov Ubytovacie služby v autokempingu v rozsahu voľnej ...

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom Kúpa tovaru na účely ...

Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom Nákup a predaj tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností /maloobchod/ Nákup a predaj tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností /veľkoobchod/ Počítačové ...

Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Reklamné a marketingové služby Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ...

Vydavateľská činnosť Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Organizovanie športových, ...