Kurzy nabízí jak studování cizích jazyků, tak také vaření, malování, hru na hudební nástroj nebo společenské a komunikační dovednosti, které nachází uplatnění v pracovní sféře. Využijte služeb certifikovaných pracovišť a naučte se nové dovednosti.

Poradna mezilidských a partnerských vztahů i vztahu k sobě samému
Úroveň mezilidské komunikace zvýší kurzy Vztahy jinak - Libuše Jíšová. Poradna, lektorská činnost a semináře vycházejí z individuální potřeby řešit potíže mezi partnery, rodiči a dětmi, mezi dětmi a učiteli nebo mezi kolegy v práci i v poznání osobních problémů a staví na více než dvacetileté praxi a osobních i pracovních zkušenostech.
Poradna mezilidských a partnerských vztahů i vztahu k sobě samému
Faktoring a forfaiting Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami Poskytovanie služieb ...

Výcvik psov Krajčírstvo Pranie a žehlenie Upratovacie práce Aranžérske služby Donášková služba Oprava odevov a doplnkov Výroba odevných doplnkov Prenájom hnuteľných vecí Reklamná a propagačná činnosť Organizovanie voľného času detí Poskytovanie celodennej starostlivosti o deti Psí hotel - celodenná starostlivosť o psov Požičiavanie ...

Prevádzkovanie solária Poradenská činnosť so zameraním na stravovanie a pohyb Prevádzkovanie zariadení slúžiacich regenerácii a rekondícii Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť /s výnimkou činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona/ Kúpa ...

Vedenie účtovníctva Prieskum trhu a verejnej mienky Činnosť účtovných poradcov Reklamná a propagačná činnosť Prenájom osobných motorových vozidiel Faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Poskytovanie úverov nebankovým spôsobom z ...

Tesárstvo; Stolárstvo; Krajčírstvo; Sprostredkovateľská činnosť; Výroba a predaj čalunnických výrobkov. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti; Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti;

Reklamná činnosť Faktoring a forfaiting Úprava lyžiarskych svahov Prevádzkovanie lyžiarskych vlekov Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu ...

Služby požičovní Reklamné a marketingové služby Prevádzkovanie športových zariadení Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností Prevádzkovanie ...

Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Reklamná a marketingová činnosť Poradenská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí Sprostredkovanie predaja, prenájmu a ...

Poradenstvo v uvedených predmetoch podnikania Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na rekondíciu a regeneráciu Výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry - fitness Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Predaj na priamu konzumáciu ...

Počítačové služby Reklamné a marketingové služby Prevádzkovanie športových zariadení Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a ...

Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry okrem horskej vodcovskej činnosti - kondičný tréner Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Vyučovanie v odbore umenia - brušný tanec Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti orientálneho tanca Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, zákaziek a výroby Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Vydávanie nahraných nosičov záznamu zvuku a obrazu v ...

Reklamná činnosť Potápačské práce Pohostinská činnosť Sprostredkovanie obchodu Montáž celých bezpečnostných dverí Prenájom motorových vozidiel, strojných zariadení a priemyselného tovaru Nešpecializovaný veľkoobchod okrem viazaných a koncesovaných obchodných živností Vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a ...

Odevná výroba Oprava karosérií Požičiavanie DVD a CD Predaj racionálnej výživy Predaj čajov a ich príprava Požičiavanie gastro zariadení Reklamná a propagačná činnosť Požičiavanie áut a dopravnej techniky Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných ...

Výuka lyžovania Prenájom hnuteľných vecí Nákup a predaj stavebného a železiarskeho tovaru Veľkoobchod mimo tovaru na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie Nákup a predaj potravinárskeho, priemyselného a spotrebného tovaru Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

Reklamné činnosti Tvorba videozáznamov Závodné stravovanie Pohostinská činnosť Sprostredkovanie obchodu Organizovanie kurzov a školení Vyučovanie spoločenských tancov Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností Prenájom nebytových priestorov, zariadení a predmetov Vydávanie časopisov a iných periodických publikácií Organizovanie ...

Prenájom hnuteľných vecí Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry - inštruktor prežitia Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Reklamné a marketingové služby Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a ...

Služby požičovní Fotografické služby Vedenie účtovníctva Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá Výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry - inštruktor jazdy na koni Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla Kúpa tovaru na účely jeho predaja ...

Prenájom stavebných strojov. Vykonávanie inžinierskych stavieb. Obchodná činnosť okrem koncesovaných živností. Montáž, oprava a údržba elektrických zariadení. Prevádzkovanie telovýchovnej školy a kurzov v tenise. Inžinierska a poradenská činnosť v oblasti stavebníctva. Vykonávanie priemyselných, bytových a občianskych ...

Výroba píliarská Obchodná činnosť s drevom Trénerská činnosť - karate Sprostredkovanie obchodu a služieb Poradenská činnosť v oblasti drevárstva Obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

Sprostredkovateľská činnosť Prekladateľské a tlmočnícke služby Účtovnícke a administratívne práce Organizovanie a vedenie kurzov v oblasti tenisu Obchodná činnosť - maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti

Organizovanie kurzov, školení a seminárov Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických a spoločenských vied Kúpa ...

Vyučovanie cvičenia taebo Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry okrem horskej vodcovskej činnosti - tréner plávania a synchronizovaného plávania Počítačové služby Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

Textilná výroba Tkanie textílií Zásielkový predaj Vedenie účtovníctva Sprostredkovanie obchodu Výroba ošatenia a doplnkov Reklamná a inzertná činnosť Výroba kobercov a podlahových textílií Zabezpečovnie a zariaďovanie interiérov Vyučovanie paličkovania a ručných prác Výroba netkaných textílií a výrobkov z nich Výroba upomienkových a ...