Naučit se asertivní chování, správný time management anebo multitasking vás mohou naučit kurzy pro firmy. Stejně tak přijdou vhod rekvalifikační kurzy, díky kterým se naučíte novou dovednost anebo získáte oprávnění pro realizaci určitých činností.

Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik. Odborně způsobilá osoba v požární ochraně.

Vítáme Vás ve společnosti Auto Eder, s.r.o. Zabýváme se prodejem nových, skladových, ojetých a předváděcích vozů Toyota a Volvo, včetně prodeje, pronájmu a servisu manipulační techniky Toyota . Jsme autorizovaným partnerem značky Toyota a působíme na trhu od roku 2009. Autorizovaný Volvo dealer: CROSSOVER - Volvo XC60, XC70, ...

Výroba-zámečnictví: -pracovní stoly -regály -kovové vany a nádrže pod stroje, expanzní nádrže dle návrhu zákazníka -různé druhy vozíků a palet -garážová vrata kovová k halám -zábradlí kovové -odpadkové koše venkovní kovové -mříže -stříhání plechu do síly 6 mm -ohýbání plechu do síly 4 mm -svařování v ochranné atmosféře.

Naše společnost APOSTAV spol. s r. o. je členem Profesní komory požární ochrany a Cechu suché výstavby ČR. Poskytujeme služby v oblasti PO a BOZP. Služby v oblasti požární ochrany: - protipožární nátěry konstrukcí - protipožární ucpávky. Služby v oblasti BOZP: - poskytování komplexních služeb včetně zastupování před orgány dozoru - ...

Zabýváme se pořádáním vzdělávacích aktivit a kurzů - ekonomické kurzy - jazykové kurzy - kurzy psaní na počítači - podnikatelské kurzy - rekvalifikační kurzy - strojírenské kurzy. Tiskárna - 3D tisk. Výrobní středisko Orbis Technology, s.r.o. Slapany 153/1 350 02 Cheb - Háje Školící středisko, ředitelství Orbis Technology, ...

Služby: - školení, revize, kontroly, servis, opravy - elektrická zařízení - měření a regulace - manipulační vozíky - zdvihací zařízení - stavební stroje - tlakové nádoby a kotelny. Školení: - požární ochrana - bezpečnost práce. KANCELÁŘ OSTROV - CENTRÁLA Krušnohorská 792 Ostrov n/O 36301 e-mail: ...

Služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci BOZP a požární ochrany - školení a poradenství.

Služby - osobnostní rozvoj - koučink - životní poradenství.

Posuzování vlivů na životní prostředí. Geologické práce v oblasti inženýrské geologie a hydrogeologie. Inženýrská činnost v investiční výstavbě. Hornická činnost - činnost prováděná hornickým způsobem. Odborné kurzy, školení, vzdělávací akce včetně lektorské činnosti.

Služby: - počítačové kurzy - kurzy německého jazyka - čeština pro cizince

Nabídka firemních i individuálních jazykových a počítačových kurzů pro děti, mládež i dospělé.

Svářečská škola. Služby: -kurzy svařování.

Certifikovaný specialista a koordinátor BOZP - kompletní služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - školení zaměstnanců - vypracování dokumentace BOZP - zastupování před orgány státní dozoru.

Školení BOZP - kompletní servis v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - revize elektro, plynových a tlakových zařízení.

Umělecká agentura: - sbormistrovská a vlastní koncertní činnost - taneční kurzy, školení, přednášky a semináře

Vzdělávání, kurzy, rekvalifikační kurzy: - pro obsluhu řetězových pil a křovinořezů - kurz dřevorubců, obsluha a údržba motorových pil - pro majitele motorových pil - obsluhy lesních kolových traktorů - pro obsluhu lanovek a lanových systémů pro soustřeďování dříví

Služby: - archivace písemností - skartace písemností - pronájem nebytových prostor - úklidové Pořádání: - odborné semináře

Zpracování vnitřních směrnic bezpečnosti práce - další úkoly zpracování pracovních úrazů, kontroly BOZP. Vedení a zpracování základní dokumentace pořární ochrany směrnice, evakuační plán.

Služby: -počítačové poradenství -PC kurzy -tvorba webu -tvorba znělek -hudba do reklam -grafické služby

Služby: -odborné poradenství v oboru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)

Akreditovaná výuka cizích jazyků: -anglický jazyk -německý jazyk. Tvorba: -www stránky -softwarové produkty pro instituce a školy -realizace kurzů a seminářů. Celoživotní vzdělávání. Vzdělávání pedagogických pracovníků.

Vzdělávací programy. Kurzy: - komunikace - učení dospělých - práce s konflikty - supervize

Služby: -kompletní servis v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany -poradenství -školení. Školení, kurzy: -obsluha stavebních strojů, kovoobráběcích strojů -přezkoušení jeřábníků, lešenářů -bezpečnost práce -obsluhu křovinořezů. Kontroly na pracovištích.

Pořádání odborných kurzů a vzdělávacích akcí. Nabídka služeb v oblasti administrativy, psychologického poradenství, diagnostiky, personálních služeb. Vzdělávání, přeškolování. Kurzy: - pro mladistvé - počítačové - jazykové - pro uchazeče se ZPS - pro podnikatelskou sféru.