Naučit se asertivní chování, správný time management anebo multitasking vás mohou naučit kurzy pro firmy. Stejně tak přijdou vhod rekvalifikační kurzy, díky kterým se naučíte novou dovednost anebo získáte oprávnění pro realizaci určitých činností.

Zajišťujeme komplexní služby v BOZP a PO, včetně koordinace staveb. Provádíme ve spolupráci se svými smluvními revizními techniky a osobami odborně způsobilými dle konkrétních požadavků zákazníka tak, abychom společně plně pokryli veškeré požadavky zákazníka i kontrolních orgánů. Zastupitelnost OZO zajištěna. Levně, rychle, ...

Služby: - vzdělávání v oblasti bezpečnosti práce - poradenská a revizní činnost v oblasti jeřábnické techniky, parních kotlů a tlakových a plynových zařízení.

Společnost ELZET consulting s.r.o. je poskytovatelem služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany v regionu východních Čech. Služby v oblasti bezpečnosti práce: - koordinátor BOZP na stavbách - školení zaměstnanců - školení obsluh vysokozdvižných motorových vozíků - zpracování záznamu o pracovním úraze - účast na kontrolách ...

Revizní technik Roman Špička provádí revize a školení v oblasti zdvihacích, tlakových a plynových zařízení nejen v okrese Ústí nad Orlicí, ale i v rámci celé České republiky. Revize a školení: - zdvihacích zařízení a vázacích prostředků - jeřábů - vysokozdvižných vozíků - zdvihadel, automobilových zvedáků - řetězových kladkostrojů - ...

Svářečská škola Česká Třebová je zapojená do systému výuky svářečů řízeného Českou svářečskou společností ANB ( CWS ANB ). Základní kurzy svařování oceli, hliníku, mědi dle ČSN 05 0705 : Elektrickým obloukem obalenou elektrodou Tavící se elektrodou v aktivním plynu Tavící se elektrodou v inertním plynu Netavící se wolframovou elektrodou v ...

Dodávka, prodej, služby: - vybavení kadeřnických salonů - profesionální vlasová kosmetika - kadeřnické semináře.

Požární ochrana - dokumentace - školení - hasící přístroje a hydranty

Služby: -pořádání odborných kurzů -školení -vzdělávací akce včetně lektorské činnosti. Realizační kancelář Plzeň: Alej Svobody 56 323 00 Plzeň tel: 777619755 e-mail: plzen@a-trend.cz Roman Čiviš vedoucí kanceláře

Služby: - vývoj zakázkového SW, - prodej hardware, software, - outsourcing IT služeb, - odborné školení.

Software. Zajištění: -konzultace -poradenství -tvorbu řešení na míru -systémovou integraci -zajištění komplexních dodávek -subdodávky částí řešení -tvorbu úvodní studie -analýzu a návrh informačního systému -školení, počítačové kurzy -správu vašich technologií -systémovou podporu -řešení bezpečnosti

Obchod s pesticidy a zemědělskými komoditami Prodej a servis zemědělské techniky firem TECNOMA (Francie), AIMO KORTTEEN KONEPAJA OY (Finsko), AKP s.r.o. (Česká republika), JUNKKARI OY (Finsko) - postřikovače, stroje na zpracování obilí, řezačky, krmné míchací vozy, CASE, SILOKING, HORSCH, MUTHING, JEANTIL a další Obchod s konzervačními ...

Služby bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Služby v oblasti požární ochrany Služby koordinátora BOZP na stavbě Hasící přístroje a hydranty (prodej, kontroly) Kontroly požárně bezpečnostních zařízení (nouzové osvětlení, požární dveře, požární ucpávky, PHP, HV)

E-shop a prodej kamerových a zdravotních systémů, trysek, hadic, dávkovací techniky a centrum plasmového generátoru. V našem katalogu naleznete: - kamery do vrtů, robotové, poplachové systémy - zdravotní psychowalkman, úpravy vody, plasmový generátor, F-scan, depolar, oberon - vyhledávací stroje a lokátory - měřící, regulační a ...

Bezpečnost práce BOZP: -vyhledávání, hodnocení a prevence rizik -kategorizace prací -školení vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců -školení řidičů -školení v oblasti: -dřevoobrábění, kovoobrábění -stavebnictví, autodopravy -zemědělství, školství, zdravotnictví -motorové pily atd. -zpracování zásad bezpečné práce ...

Kominictví Ústí nad Orlicí - frézování komínů - vložkování komínů - rekonstrukce komínů - revize komínů Mezi naše zákazníky patří bytová družstva, sdružení vlastníků jednotek i fyzické osoby. Přestože sídlíme v Dolních Libchavách, naši zákazníci jsou z Ústí nad Orlicí, České Třebové, Litomyšle, Žamberka, Vamberka, ale také z Prahy a z ...

Bezpečnost práce - zpracování dokumentace Požární ochrana - poradenství - zpracování dokumentace - školení Řízení procesů oblasti ekologie a ochrany životního prostředí - řízení procesů nakládání s odpady Prodej a dodávka - silová elektrická energie

Projekce, výroba, montáž, servis, opravy, revize: Výtahy: - osobní - nákladní - panoramatické - řetězové - hydraulické - lanové - energeticky úsporné výtahy Služby: - školení pro dozorce výtahů.

Činnost: - služby v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce - zajištění koordinace BOZP na staveništích - revize hasících přístrojů

Vnitřní předpisy zaměstnavatele. Technicko-administrativní činnost v ubytovací a stravovací činnosti.

Poskytujeme služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Systematická, komplexní a vzájemně koordinovaná nabídka celoživotního vzdělávání a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Podpora rozvoje celoživotního vzdělávání . Úzká spolupráce se sociálními partnery a všemi zainteresovanými orgány a organizacem.

individuální koučink, rozvoj osobnosti, skupinový koučink, týmový koučink, rozvoj týmových dovedností.

Služby: -poradenství -vzdělávání -kurzy.