Naučit se asertivní chování, správný time management anebo multitasking vás mohou naučit kurzy pro firmy. Stejně tak přijdou vhod rekvalifikační kurzy, díky kterým se naučíte novou dovednost anebo získáte oprávnění pro realizaci určitých činností.

Činnost: - kurzy pro firmy se zaměřením na Proces neustálého zlepšování (Six Sigma, Lean Manufacturing).

-Výuka jazyků -překladatelská a tlumočnická činnost