Kurzy nabízí jak studování cizích jazyků, tak také vaření, malování, hru na hudební nástroj nebo společenské a komunikační dovednosti, které nachází uplatnění v pracovní sféře. Využijte služeb certifikovaných pracovišť a naučte se nové dovednosti.

Pořádání - zájezdy do Thajska. Zprostředkování - ubytování na španělském pobřeží COSTA BRAVA - průvodcovské služby. Kurzy - potápění.

Intuitivní astrologie - astrohry. Kurzy - REIKI - škola intuice - intuitivní astrologieseminář - rodinné konstelace.

Instruktor paraglidingu. Prodej - paraglidingové vybavení včetně příslušenství.

Služby: -počítačové sítě -počítačové kurzy.

Služby: - zajištění dotací pro veřejnoprávní subjekty – obce, města, sdružení obcí, ale i malé a střední firmy - kompletní zajištění potřeb v oblasti regionálních rozvojových projektů - vydavatelská činnost - lektorská činnost

Pořádání - kurzy plavání pro kojence, batolata, děti předškolního a školního věku Plaveme v Sokolově a v Kraslicích.

Zajišťujeme protipožární zabezpečení objektů. Prodej, montáž, kontroly, revize: hasicí přístroje - hydranty - požární klapky - požární ucpávky - protipožární nátěry - protipožární nástřiky ocelových prvků, betonu. Montáž, projekty EPS, EZS, elektrická požární signalizace, elektrická zabezpečovací signalizace, kamerové systémy.

Služby v oblasti BOZP a PO - školení zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci - vedení agendy BOZP - kontroly pracovišť

Činnost: - galerie - kavárna - výroba, prodej keramika - kurzy malování, keramiky

Nabídka poradenství v oblasti vzdělání a veřejných zakázek. Získávání dotací z fondů EU.

Kurzy - plavání kojenců a batolat Výuka - anglický jazyk pro dospělé i děti od 8 měsíců Kurzy - znakování batolat

Služby v oblasti bezpečnosti práce - školení BOZP Služby v oblasti požární ochrany Školení - požární ochrana

Bezpečnost práce - poradenství - zpracování dokumentací - školeníplán krizové přípravy - zpracování dokumentacíplán krizové připravenosti Požární ochrana - poradenství - zpracování dokumentací - školení