Kurzy nabízí jak studování cizích jazyků, tak také vaření, malování, hru na hudební nástroj nebo společenské a komunikační dovednosti, které nachází uplatnění v pracovní sféře. Využijte služeb certifikovaných pracovišť a naučte se nové dovednosti.

Činnost: - kurzy sebeobrany - tábory a kempy pro děti a mládež

Služby - doučování v anglickém nebo německém jazyce.

Činnost: - kurzy pro firmy se zaměřením na Proces neustálého zlepšování (Six Sigma, Lean Manufacturing).

Mlýn Osvračín. Služby: -ubytování. -kurzy keramiky.

Kurzy - relaxační techniky - rozvoj osobnosti Arteterapie i skupinové - imaginace

Ubytování - statek Kurzy - lidová řemesla Muzeum venkovských řemesel Agroturistika

Činnost: -překlady,tlumočení -výuka cizích jazyků.

-Výuka jazyků -překladatelská a tlumočnická činnost