Ivana Regina Kupcová Sádlová

Kurzy nabízí jak studování cizích jazyků, tak také vaření, malování, hru na hudební nástroj nebo společenské a komunikační dovednosti, které nachází uplatnění v pracovní sféře. Využijte služeb certifikovaných pracovišť a naučte se nové dovednosti.

SKY Academy, s.r.o.
Leteckou a pilotní školu provozuje společnost SKY Academy s.r.o. Naše služby poskytujeme na letišti v Příbrami. Kromě letecké a pilotní školy nabízíme také vyhlídkové lety a kondiční létání. Letadla zapůjčujeme pro tandemové seskoky či parašutistický výcvik. Současně také opravujeme letadla a prodáváme pilotní potřeby.
SKY Academy, s.r.o.
Pedagogický institut, o.p.s. - vzdělávání pedagogických pracovníků
Jsme obecně prospěšná společnost, která je akreditovanou institucí pro vzdělávání pedagogických pracovníků. Našim základním posláním je napomáhat v rozvoji občanské společnosti prostřednictvím kvalitního vzdělávání ve školách. Zaměřujeme se na školení lektorů, mentorů, vedení seminářů k finanční, čtenářské, přírodovědné a matematické gramotnosti.
Pedagogický institut, o.p.s. - vzdělávání pedagogických pracovníků
Balenie padákov Fotografické služby Vykonávanie zoskokov padákom Reklamné a marketingové služby Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry okrem horskej vodcovskej činnosti - inštruktor parašutizmu Kúpa ...

Prenájom nehnuteľností spojený s inými než základnými službami Sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľných živností Prenájom strojov, prístrojov, zariadení, dopravných prostriedkov a výpočtovej techniky Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho ...

Prenájom nehnuteľností Sprostredkovanie služieb a predaja Predaj nápojov na priamu konzumáciu Spracovanie dát a súvisiace činnosti Prekladateľská a tlmočnícka činnosť Veľkoobchod v rámci voľných ohlasovacích živností Ekonomické poradenstvo k efektívnemu vynakladaniu investícií Podnikateľské poradenstvo, účtovníctvo, prieskum trhu a ...

Reklamné činnosti Vedenie účtovníctva Prenájom motorových vozidiel Predaj nahraných nosičov zvuku Maloobchod v rozsahu voľnej živnosti Veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti Výuka spevu a hry na hudobné nástroje Usporiadavanie kultúrno-výchovných podujatí Vzdelávanie v základných umeleckých školách Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu ...

Reklamné činnosti Spracovanie údajov Organizovanie školení a seminárov Sprostredkovanie v oblasti obchodu v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie v oblasti služieb v rozsahu voľných živností Poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu ...

Prevádzkovanie strelnice Prenájom motorových vozidiel Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Organizovanie kurzov, seminárov, školení a výstav Požičiavanie športových potrieb, zábavných hier Nákup, predaj, prenájom alebo úschova zbraní a streliva Poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľných ...

Reklamná činnosť Maloobchod v rozsahu voľnej živnosti Vydávanie periodických a neperiodických publikácií Výroba, predaj nenahraných a požičiavanie nahraných nosičov zvuku alebo obrazu a zvuku Organizovanie poradenských, vzdelávacích a výcvikových akcií, kurzov a seminárov

Maloobchod, veľkoobchod Reklamná a propagačná činnosť Organizovanie seminárov, kurzov, školení, kultúrnych a vzdelávacích podujatí

Reklamné a marketingové služby Predaj nápojov na priamu konzumáciu Predaj hotových jedál na priamu konzumáciu bez prípravy Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným ...

Sprostredkovanie obchodu Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Sprostredkovanie zamestnania za úhradu Vydávanie neperiodických publikácií Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Poradenská činnosť v oblasti personalistiky Organizovanie výstav a prevádzkovanie múzeí Prevádzkovanie turistickej informačnej ...

Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry okrem horskej vodcovskej činnosti - tréner tenisu

Reklamné činnosti Prenájom športových potrieb Čistiace a upratovacie práce Oprava a servis športových potrieb Predaj nápojov na priamu konzumáciu Prevádzkovanie športových zariadení Organizovanie kurzov, seminárov, školení a prednášok Ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu ...

Kovoobrábanie Zámočníctvo Prenájom koní Výroba nábytku Vedenie účtovníctva Výroba hier a hračiek Pomocné stavebné práce Rekreačná jazda na koni Výroba drevených obalov Výroba športového tovaru Servis športového náradia Prenájom motorových vozidiel Činnosť účtovných poradcov Maliarske a natieračské práce Prevádzka športových ...

Upratovacie práce Vedenie účtovníctva Veľkoobchod a maloobchod Poskytovanie dátových služieb Prenájom a požičiavanie hnuteľných vecí Poradenstvo v oblasti informačných technológií Reklamné činnosti (propagácia, inzercia, reklama) Sprostredkovanie v oblasti výroby, obchodu a služieb Predaj hotových programov na základe zmluvy s ...

Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Organizovanie voľného času detí a dospelých Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Organizovanie kultúrnych a iných ...

Realitná agentúra Sprostredkovanie obchodu Vydavateľské činnosti Podnikateľské poradenstvo Športová činnosť - šach Prieskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie dát Maloobchod v rozsahu voľných živností Poriadanie turnajov a súťaží v šachu Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Obchod mimo riadnej predajne v rozsahu voľnej ...

Hydroizolácie Píliarske práce Reklamné činnosti Zváračské práce Sprostredkovanie obchodu Demolácia a zemné práce Táborištia po triedu * * * Automatizované spracovanie dát Maliarske a natieračské práce Poriadanie športových podujatí Montáž sadrokartónových systémov Výroba transportného betónu a malty Maloobchod s tovarom v rozsahu ...

Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Organizovanie kurzov, školení a seminárov Reklamná, inzertná a propagačná činnosť Činnosti súvisiace s prevádzkou počítačov Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň Poradenské služby k ...

Organizovanie telovýchovných kurzov a činnosť športových inštruktorov Výroba, oprava a požičiavanie športových zariadení, náradia, náčinia a športových potrieb Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, obvyklých ...

Zámočníctvo Kancelárske práce Stavebné cenárstvo Počítačové služby Vedenie účtovníctva Vydavateľská činnosť Veľkoobchod a maloobchod Spracovávanie rodokmeňov Prenájom strojov a zariadení Prieskum trhu a verejnej mienky Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Poradenstvo v oblasti strojárenskej ...

Fotografické služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na ...

Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností (maloobchod) Osobná cestná doprava vozidlami s celkovou obsaditeľnosťou do 9 osôb ...

Grafické práce Fotografické práce Verejné obstarávanie Vydavateľská činnosť Stáčanie vody do fliaš Prenájom motorových vozidiel Prieskum trhu a verejnej mienky Výroba čistiacich prípravkov Výroba kozmetických prípravkov Reklamné a propagačné činnosti Sprostredkovanie obchodu a výroby Podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu a ...