Kurzy nabízí jak studování cizích jazyků, tak také vaření, malování, hru na hudební nástroj nebo společenské a komunikační dovednosti, které nachází uplatnění v pracovní sféře. Využijte služeb certifikovaných pracovišť a naučte se nové dovednosti.

Služby: -plavání -masáže -cvičení pro kojence, batolata, rodiče s dětmi -aquaerobic -cvičení pro těhotné

Školení - informační technologie. Dodávka a analýzy informačních technologií.

Vzdělávací a poradenská společnost: - kurzy - rekvalifikační kurzy - kariérové poradenství Personální agentura

Služby: - výuka a překlady veškerých evropských jazyků - tlumočení - pořádání společenských akcí Služby: - kosmetika - masáže - liposukce Most: J. Průchy 1915 tel.: 775 223 208 Louny, ul. Žatecká 11 tel.: 776 775 711

Přednášky, semináře - jak správně žít.

Činnost: - služby v oblasti BOZP a PO - životní prostředí - školení BOZP a PO, poskytování první pomoci

Služby: - lektorka a konzultantka pro manažerský a osobnostní rozvoj.

Služby: - vzdělávání pracovníků působících v oblasti lesnictví, zemědělství, rekultivací, krajinářství a zpracování dřeva - pěstební činnost v lesnictví - odborné prořezávky a probírky - výsadba dřevin - těžba dříví - úprava a údržba zeleně

Činnost: - tréninkové kempy stolního tenisu

Taneční klub Výuka: -standardní a latinskoamerické tance

Nabízíme: - svářečské kurzy - kovovýroba - prodej svařovací technika.

Naše služby: - požární ochrana - bezpečnost práce.

Služby: -vyhotovení požárně bezpečnostních řešení -stavební prevence -požární prevence -bezpečnost práce

Pořádání: - workshopy a semináře v Čechách i zahraničí Pěstování a prodej: - bonsaj

Zpracování kompletní dokumentace BOZP a PO - bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana - kontroly pracovišť - prověrky - školení. Revize - hasící přístroje - hydranty.

Poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci BOZP, školení zaměstnanců. Analýza pracovních rizik. Bezpečné nakládání s chemickými látkami. Havarijní plánování a prevence závažných havárií.