Kurzy nabízí jak studování cizích jazyků, tak také vaření, malování, hru na hudební nástroj nebo společenské a komunikační dovednosti, které nachází uplatnění v pracovní sféře. Využijte služeb certifikovaných pracovišť a naučte se nové dovednosti.

ELEKTROSLUŽBA CZ s.r.o. - Čestmír Tišl
Společnost ELEKTROSLUŽBA CZ s.r.o. se na českém trhu pohybuje již od roku 1992 a poskytuje služby v oblasti elektromontáží. V širokém sortimentu služeb najdete montáže, revize, elektroinstalace, projekce, školení a non stop poruchovou službu. Naše služby poskytujeme jak pro fyzické, tak pro právnické osoby nebo firmy, a to po celé ...
Lektorka Mgr. Anna Doubková nabízí vzdělávání a poradenské služby pro jednotlivce i kolektivy. Zabýváme se školením mentorů pro školy, koučováním pedagogů, pořádáme kurzy pro manažery firem i kurzy osobního rozvoje. Sídlíme ve městě Přibyslav. Naše činnost: - školení, koučink pro pedagogy, ředitele škol - mentoring - školení mentorů pro ...

Společnost KLIKA - BP, a.s. se specializuje na poskytování komplexních služeb v oblasti požární ochrany. Provádíme projekce požárně bezpečnostního řešení staveb a vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení, aplikace protipožárních ucpávek a těsnění, dodávky a servis stabilních hasicích zařízení a také se zaměřujeme na poskytování služeb v oblasti ...

Dance Aerobic TJ Sokol - kurzy aerobiku a tance.

Elektroinstalace do 1000V a hromosvodů, v objektech tř. A + B: -montáž -oprava -údržba elektroinstalací -revize elektrických zařízení a hromosvodů -prodej elektroinstalačního materiálu -školení elektrotechniků dle vyhlášky 50/78 sb. Datové sítě: -kompletní dodávka počítačových sítí vč. komponentů -kompletní dodávka tel. sítí -řízení ...

Školení odborné způsobilosti pro práci ve výškách, včetně a bez lanového přístupu a bez použití individuálního zabezpečení. Revize OOPP a horolezeckého vybavení. Zpracování technologických postupů pro práce ve výškách.

Služby. -organizování sportovních a kulturních akcí -poskytování tělovýchovných a sportovních služeb -pořádání kurzů pro cvičitele, trenéry a rozhodčí, činnost sportovních instruktorů -půjčování sportovních potřeb -pozemní doprava vyjma železniční a silniční motorové -obchodní činnost.

Školení IT poradenství Vzdělávací akce

Činnost: -vydavatelská -nakladatelská -reklamní -marketing. Specializovaný maloobchod. Výroba, rozmnožování, nahrávání: -zvukový a obrazový záznam. Práce: -kopírování. Služby: -ubytování. Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software. Pořádání: -odborné kurzy, školení a jiné vzdělávací akce -lektorská ...

Vzdělávací přednášky a kurzy zaměřené na bezpečné a smysluplné využití moderních technologii v osobním i pracovním životě.

Informační a propagační činnost v oblasti zahradnictví. Služby: - zahradnické informace, propagace - zahradnická publicistika, sestavování textů a publikací - přednášky, semináře, školení a kurzy pro profesionální i hobby sektor - konzultace a poradenství pro zahradnické prodejny a centra v oblasti propagace a marketingu - organizace ...

Činnost: - vzdělávání dospělých - rozvoj lidských zdrojů.

Činnost: - plavání pro tělesně postižené - trénink plavání, účast na závodech tělesně postižených.

Služby: - přednášky o osobním rozvoji - ayurveda - jídlem ke zdraví - osobnostní poradenství a konzultace osobního rozvoje - olejové masáže pro ženy - podpora zdraví a vitality pro ženy

Státní střední odborná škola. Studijní nabídka: Učební obory: -cukrář -kadeřník -kuchař -prodavač -aranžér Studijní obory: -Hotelnictví -cestovní ruch. Nástavba: -Podnikání. Možnost dálkového studia. Tříleté nástavbové studium Podnikání Služby. -jazykové vzdělávání. Specializační kurzy: -Kurz vyřezávání ovoce a zeleniny ...

Strategické plánování a řízení organizace: - zdroje a komunikace - produkce výrobků a služeb - rozvoj organizace - hodnocení a zlepšování -výběrové řízení informačních systémů ERP, CRM, MES systémy - Interim management -využití služeb dočasného manažera - koučování

Služby: - překladatelské, překlady z němčiny - tlumočnické, tlumočení z německého jazyka. Výuka, jazykové kurzy: - němčina i on - line.

Překlady a tlumočení: - angličtina, francouzština - němčina, španělština

Služby - výuka anglického jazyka - jazykové kurzy angličtiny.

Služby - individuální výuka angličtiny v menších skupinách, firemní výuka - překlady z angličtiny do češtiny i z češtiny do angličtiny.

Vzdělávací a lektorská činnost: - pedagogických pracovníků, - řídících pracovníků ve školství. Nakladatelství: - odborná literatura.

Vzdělávací společnost poskytuje tyto služby: - rekvalifikační kurzy - kurzy na klíč pro firemní zákazníky - e-learningové kurzy - vzdělávání pedagogických pracovníků - poradenství v řízení a rozvoji lidských zdrojů - poradenství v oblasti projektů - specializace na vzdělávání osob se středoškolským a vyšším vzděláním které působí na ...

Služby: -hudební akademie -kurzy francouzského jazyka -francouzsko - česká hudební akademie.