Zájmové kurzy pro děti, dospělé, postižené i seniory nabízí možnost aktivního trávení volného času. Zapište se na kurzy herecké improvizace, kurzy vaření, tance, vyšívání, kurzy aromaterapie, znakové řeči, kurzy cizích jazyků, osobního rozvoje a další.

Činnost: - kurzy sebeobrany - tábory a kempy pro děti a mládež

Mlýn Osvračín. Služby: -ubytování. -kurzy keramiky.

Kurzy - relaxační techniky - rozvoj osobnosti Arteterapie i skupinové - imaginace

-Výuka jazyků -překladatelská a tlumočnická činnost