Mateřské školy zajišťují stabilní zázemí pro ty nejmenší. Zajišťují socializaci, rozvoj jemné motoriky, pohybových vlastností, rozvoj zájmů a přípravu na základní vzdělávání. Přihlaste své dítě do soukromé, státní nebo třeba anglické jazykové školky.

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené
Naše mateřská škola, která je součástí základní a střední školy pro sluchově postižené v Českých Budějovicích se věnuje předškolnímu vzdělávání dětí se sluchovým postižením, logopedickými vadami či narušeným či opožděným vývojem řeči. Součástí výuky jsou každodenní logopedická cvičení, rehabilitační péče i canisterapie.
Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené
Mateřská škola a školní jídelna Kopretinka Olomouc, s.r.o.
Mateřská škola a školní jídelna Kopretinka Olomouc, s.r.o. je soukromou mateřskou školou s vlastní školní jídelnou v centru města Olomouce. Mimo jiné poskytujeme jednorázové či dlouhodobé skupinové nebo individuální hlídaní dětí. V rámci činnosti naší mateřské školy jsme schopni pro všechny děti zajistit vyučování za pomocí moderních metod v ...
JULIE - Mezigenerační centrum Poskytujeme péči osobám po CMP
Mezigenerační centrum Julie: Centrum denních služeb pro dospělé a seniory a afatiky. Julinka - mateřská škola logopedická – společný prostor pro setkávání tří generací. V mezigeneračním centru Julie nabízíme péči o děti, dospělé a seniory s potřebou pravidelné logopedické terapie a péči o seniory se sníženou soběstačností. Centrum denních ...
Základní škola a Mateřská škola, Lovčice, okres Hradec Králové
Základní škola a Mateřská škola, Lovčice, okres Hradec Králové poskytuje předškolní a základní vzdělání pro děti od 1. do 5. třídy. Škola se nachází u parku a za školou je vybudované dětské školní hřiště s herními prvky, pískovištěm a altánem. Jsme malotřídní škola rodinného typu a naší součástí je také školní družina a jídelna. Základní škola, ...
Základní škola a mateřská škola Syrovice,  okres Brno - venkov, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Syrovice v okrese Brno-venkov poskytuje svým žákům kvalitní základní a předškolní vzdělání. Prioritou naší školy je kvalitní výuka a utváření zdravých vztahů mezi žáky založených na vzájemné důvěře, respektu, přátelství, úctě a toleranci. Dále naše škola provozuje školní družinu a také školní jídelnu. Naleznete nás ...
Základní škola a mateřská škola Střítež nad Ludinou, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Střítež nad Ludinou, příspěvková organizace je škola plně organizovaná, poskytuje vzdělání od 1. do 9. ročníku. Škola se řadí svým počtem žáků mezi malé školy. S ohledem na počet žáků jsou některé ročníky na 1. stupni spojovány. Základní škola: Základní školu tvoří dvě budovy. První je nedávno rekonstruovaná ...
Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné
Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné je je jednou z prvních svazkových škol, zřízených na území České republiky - vznikla k 1. 1. 2008. Hlavním rozdílem oproti tradičním školám je to, že zřizovatelem školy je svazek obcí. Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování vzdělávání a výchovy, zajištění školního a závodního stravování. ...
Mateřská škola Wonderland - Pavla Hajianová
Mateřská škola Wonderland sídlí v Praze a má 3 pobočky. Nabízíme umístění dětí ve třídách anglických a českých. Podporujeme enviromentální vzdělávání (bio strava, ekologické programy, ekologicky šetrné prostředky). Zajišťujeme letní program (v délce celých prázdnin). Nabízíme pestrý výběr kroužků, kterých se mohou účastnit i děti nedocházející do ...
Centrum BAZALKA - Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, o.p.s.
Propojení sociálních služeb, vzdělání a fyzioterapie nabízí Centrum BAZALKA. Našim posláním je pomáhat rodinám s péčí o děti s těžkým zdravotním postižením. Naši speciální mateřskou školu navštěvují děti se zdravotním postižením. Pro každé dítě třídní učitel vypracuje individuální vzdělávací plán, který je přizpůsoben možnostem, schopnostem a ...
Základní škola a Mateřská škola pod Budčí, Zákolany, přísp.org.
Základní devítiletá škola pod Budčí s přidruženou mateřskou školou sídlí v obci Zákolany, na adrese Zákolany 50. Jsme škola s otevřenou atmosférou, kdy nabízíme bezpečné, rovnocenné a respektující prostředí pro každého žáka. Snažíme se děti zaujmout atraktivní výukou, motivovat je k osobnostnímu rozvoji a úspěchům v učení.Současně klademe důraz ...
Mateřská škola MONTESSORI Poděbrady
Soukromá Mateřská škola MONTESSORI Poděbrady je moderní školka, rodinného typu s osobním přístupem ke každému dítěti. Pracujeme na všestranném rozvoji dětí formou výchovně - vzdělávacích činností s prvky Montessori pedagogiky. Naše mateřská škola, se nachází ve vile Regina v Hakenově ulici v Poděbradech a byla založena v roce 2003. Od ledna 2012 ...
Mateřská škola, Praha 5, K samoobsluze 211 nabízí kvalitní předškolní vzdělání dětí od 3 let věku. V naší mateřské školce respektujeme zájmy i možnosti dětí a pracujeme na jejich celkovém rozvoji formou hry, tvořivosti a pohybových aktivit. Součástí školy je vlastní školní kuchyně. Mateřská škola, školka, MŠ Lipence: - 4 třídy s celkovou ...

Mateřská škola b fresh s.r.o. je hravá a zdravá školka v nádherném prostředí parku Ladronka na Praze 6, otevřena celoročně od pondělí do pátku 8:00 - 17:30, pro děti ve věku 2-6 let. Jsme bilingvální - dvojjazyčná školka. Hrajeme si, sportujeme a víme, co je zdravé ...usmívat se. Děti jsou dělené podle věku do dvou bilingvních tříd. V každé ...

Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Ústí nad Orlicí Vzdělávání a výchova žáků se specifickými potřebami. Individuální a citlivý přístup k dětem a žákům. Příjemný a kvalifikovaný kolektiv pedagogů. Odborné dílny, kuchyň, keramická dílna, školní zahrada, venkovní učebna, relaxační a muzikoterapeutická místnost. Bezbariérový ...

Anglicko - Česká školka v centru Prahy s nadstandardním provozem, výukou angličtiny a celoročním provozem. Zaručíme Vám bezpečný druhý domov pro Vaše dítě i v době víkendu nebo pouze na několik hodin denně, stejně tak i po celou pracovní dobu. Využíváme vzdělávací programy, které dodržují Rámcový vzdělávací program pro předškolní ...

Základní škola a mateřská škola Louka sídlí v obci Louka v okrese Hodonín. Jedná se o malotřídní školu s pěti ročníky ve třech třídách, jejíž součástí je školní družina a školní jídelna – výdejna. Výuka všech pěti ročníků probíhá podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání “Učíme se pro život“. K dispozici máme moderně a funkčně ...

Základní škola ve Štěpánkovicích v okrese Opava poskytuje základní vzdělání dětem od 1. do 9. třídy. V současné době zde studuje 319 žáků. Žáci školy mohou ve volném čase navštěvovat spoustu kroužků, které základní škola pořádá. Jsou to např. kroužky německý a anglický jazyk, keramika, výtvarné troření, hra na kytaru a zobcovou flétnu, pěvecký ...

Vzdělávání dětí má v naší obci dlouholetou historii. V současné době naše základní a mateřská škola poskytuje dětem komplexní základní a předškolní vzdělání. Základní škola, ZŠ: - komplexní základní vzdělání od 1. po 9. třídu - tělocvična, školní hřiště - školní jídelna - školní družina - zájmové kroužky - pořádáme školní výlety a ...

Naše školička Tygřík se od roku 2008 věnuje dětem ve věku od 1, 5 do 6-ti let. Sídlíme v Praze v rodinném domku v sousedství Hostivařského lesoparku a přehrady, a díky tomu trávíme spoustu času v lese, kde pozorujeme přírodu, děláme různé aktivity a hrajeme si. Poskytujeme výuku angličtiny formou bloků v průběhu celého dne, všestranný rozvoj ...

Mateřská škola Mufánkov, s.r.o. Praha Mufánkov je montessori školka, jejíž hlavním cílem je vytvoření kvalitního, příjemného a především připraveného prostředí, kde mají děti dostatek času naučit se a rozvinout vše potřebné do budoucího života tak, aby se staly samostatnými, zodpovědnými a empatickými dospělými lidmi.

Základní škola a mateřská škola Újezd, příspěvková organizace je úplnou základní školou, která poskytuje vzdělání 122 žákům v 1. – 9. ročníku. Mateřskou školu navštěvuje přibližně 40 dětí. Jedná se o tzv. výjimkovou školu – tedy takovou, která nemá zákonem stanovenou naplněnost všech tříd. Především díky vstřícnosti starosty a zastupitelstva obce ...

Základní a mateřská škola v Nečíně v okrese Příbram je menší venkovská škola, kterou v současné době navštěvuje 151 žáků (celková kapacita je 270 žáků). Kapacita mateřské školy je 59 dětí a je plně obsazena. Škola se zaměřuje především na poznávání a rozvoj osobnosti žáka směřující k optimálnímu spojení profesních zájmů a schopností. Současně se ...

Základní škola a mateřská škola Kostelec, okres Hodonín, příspěvková organizace poskytuje komplexní základní vzdělání od 1. do 5. třídy a předškolní vzdělání. Ve škole se nachází školní jídelna a školní družina. Základní škola: - základní vzdělání pro první stupeň od 1. do 5. třídy - školní jídelna - školní družina. Mateřská škola: - ...

Základní škola a mateřská škola Černotín, příspěvková organizace poskytuje komplexní základní vzdělání pro první až pátou třídu základní školy a předškolní vzdělání. Vzdělávání probíhá podle vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Škola pro život“. Součástí školy je školní družina a školní jídelna. Nabízíme také kroužky - počítačový, ...