Mateřské školy zajišťují stabilní zázemí pro ty nejmenší. Zajišťují socializaci, rozvoj jemné motoriky, pohybových vlastností, rozvoj zájmů a přípravu na základní vzdělávání. Přihlaste své dítě do soukromé, státní nebo třeba anglické jazykové školky.

Prevádzkovanie jaslí Prevádzkovanie výdajne stravy Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Poskytovanie krátkodobej pomoci pri opatere detí a starších osôb Prevádzkovanie kultúrnych, ...

Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Poskytovanie krátkodobej pomoci pri opatere detí Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom ...

Prevádzkovanie jaslí Prevádzkovanie výdajne stravy Reklamné a marketingové služby Prevádzkovanie športových zariadení Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Organizovanie kultúrnych a iných ...

Upratovacie práce Lektorská činnosť Administratívne práce Činnosť reklamnej agentúry Prenájom motorových vozidiel Automatizované spracovanie údajov Vyučovanie v odbore umenia - tanec Montáž a servis žaluzií a fólií Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti Opravy a údržba elektrických strojov a prístrojov Vyučovanie v odbore ...

Prevádzkovanie jaslí Administratívne služby Reklamné a marketingové služby Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Poskytovanie krátkodobej ...

Podnikateľské poradenstvo Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností Prenájom nehnuteľností - nebytových priestorov s poskytovaním iných ako základných služieb

Prevádzkovanie jaslí Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť

Prevádzkovanie jasiel Reklamná a propagačná činnosť Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Prieskum trhu a verejnej mienky a komunikácia s verejnosťou Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej ...

Podnikateľské poradenstvo Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Organizovanie záujmových činností detí a športových kurzov Mimoškolské vzdelávanie a mimoškolská výchova v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie obchodu, služieb, výroby a dopravy v rozsahu voľných živností Opatrovateľská služba detí ...

Prevádzkovanie jaslí Opracovanie drevnej hmoty Poskytovanie sociálnych služieb Pílenie, hobľovanie a impregnovanie dreva Vyžínanie trávy, výrez nežiaducich krovín Poskytovanie krátkodobej pomoci pri opatere detí a starších osôb Poskytovanie služieb lesnou technikou (strojmi, mechanizmami a náradím) Poskytovanie služieb poľnohospodárskou ...

Výroba sviečok Fotografické služby Prevádzkovanie jaslí Prevádzkovanie výdajne stravy Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Poskytovanie krátkodobej pomoci pri opatere detí a starších ...

Prevádzkovanie jaslí Poskytovanie sociálnych služieb Reklamné a marketingové služby Poskytovanie krátkodobej pomoci pri opatere detí a starších osôb

Počítačové služby Prevádzkovanie jaslí Vedenie účtovníctva Administratívne služby Prevádzkovanie výdajne stravy Reklamné a marketingové služby Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských ...

Administratívne práce Šitie, oprava a predaj odevov Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností Reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby Prenájom ...

Upratovacie služby Pranie a žehlenie bielizne Prenájom spotrebného a priemyselného tovaru Školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie športových, kultúrnych, spoločenských podujatí, seminárov a školení Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja ...

Marketing Prieskum trhu a verejnej mienky Školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb Technicko - organizačné zabezpečenie kurzov, seminárov a školení Organizačné zabezpečenie školení, ...

Prevádzkovanie jaslí Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Vyučovanie anglického jazyka Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prevádzkovanie športových zariadení Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Organizovanie voľného času detí v rozsahu voľnej živnosti Poskytovanie služieb starostlivosti o deti s výnimkou činností uvedených v zákone č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov

Faktoring a forfaiting Prevádzkovanie jaslí Vedenie účtovníctva Reklamné a marketingové služby Správa bytového alebo nebytového fondu Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská ...