Mateřské školy zajišťují stabilní zázemí pro ty nejmenší. Zajišťují socializaci, rozvoj jemné motoriky, pohybových vlastností, rozvoj zájmů a přípravu na základní vzdělávání. Přihlaste své dítě do soukromé, státní nebo třeba anglické jazykové školky.

Upratovacie práce Lektorská činnosť Administratívne práce Činnosť reklamnej agentúry Prenájom motorových vozidiel Automatizované spracovanie údajov Vyučovanie v odbore umenia - tanec Montáž a servis žaluzií a fólií Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti Opravy a údržba elektrických strojov a prístrojov Vyučovanie v odbore ...

Administratívne práce Šitie, oprava a predaj odevov Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností Reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby Prenájom ...

Upratovacie služby Pranie a žehlenie bielizne Prenájom spotrebného a priemyselného tovaru Školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie športových, kultúrnych, spoločenských podujatí, seminárov a školení Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja ...

Marketing Prieskum trhu a verejnej mienky Školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb Technicko - organizačné zabezpečenie kurzov, seminárov a školení Organizačné zabezpečenie školení, ...

Organizovanie voľného času detí v rozsahu voľnej živnosti Poskytovanie služieb starostlivosti o deti s výnimkou činností uvedených v zákone č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov