Mateřské školy zajišťují stabilní zázemí pro ty nejmenší. Zajišťují socializaci, rozvoj jemné motoriky, pohybových vlastností, rozvoj zájmů a přípravu na základní vzdělávání. Přihlaste své dítě do soukromé, státní nebo třeba anglické jazykové školky.

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené
Naše mateřská škola, která je součástí základní a střední školy pro sluchově postižené v Českých Budějovicích se věnuje předškolnímu vzdělávání dětí se sluchovým postižením, logopedickými vadami či narušeným či opožděným vývojem řeči. Součástí výuky jsou každodenní logopedická cvičení, rehabilitační péče i canisterapie.
Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené
Základní škola a Mateřská škola, Lovčice, okres Hradec Králové
Základní škola a Mateřská škola, Lovčice, okres Hradec Králové poskytuje předškolní a základní vzdělání pro děti od 1. do 5. třídy. Škola se nachází u parku a za školou je vybudované dětské školní hřiště s herními prvky, pískovištěm a altánem. Jsme malotřídní škola rodinného typu a naší součástí je také školní družina a jídelna. Základní škola, ...
Mateřská škola zajišťuje komplexní rozvoj osobnosti dítěte. Edukační proces probíhá ve dvou třídách. Naši mateřskou školu navštěvují děti již od dvou let. Respektujeme individualitu každého dítěte. Zaměřujeme se na rozvoj grafomotoriky, mluvní průpravu, děti mají možnost hrát na flétnu, seznamovat se s angličtinou a jednoduchými pokusy, ...

Soukromé jesle. Jesličky Hlídání dětí od jednoho roku v soukromých jeslích: - kolektiv do 15-ti dětí. - kvalifikovaný personál, pouze dětské zdravotní sestry. BabySitting - hlídání dětí od narození u Vás doma - individuální ceny. BabyTAXY - přeprava dětí - doprava dětí do MŠ - vyzvedávání dětí z MŠ - doprovod dětí na zájmové ...

Soukromá mateřská škola, školka pro děti od 2, 5 let s vúukou angličtiny. Doprovodné aktivity: - angličtina 5x v týdnu - logopedie - výtvarná výchova - arteterapie - sborový zpěv - stimulační program

Speciální mateřská škola. Speciálně pedagogické centrum pro zrakově postižené děti. Odloučené pracoviště školy: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Štefánikova 549 500 11 Hradec Králové www.neslhk.com

Mateřská škola - kapacita 24 dětí

Mateřská škola. Mateřská škola Albertova Albertova 767/9 tel.: 495 538 297

Sdružení pro zdravotně postižené. Zdravotní pomoc. Pracoviště ošetřovatelské péče: -speciální škola pro děti s více vadami, tel.: 495534541. Denní stacionář Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové, tel. 495 535 955 Osobní asistence Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové, tel. 495 535 955 Chráněné bydlení Sukovy sady 660, 500 02 ...