Vzdělání na té nejvyšší úrovni nabízí vysoké a vyšší odborné školy. Studovat je možné technické i humanitní obory v oblasti aplikací i vědních disciplín. Studenti si mohou vybírat mezi státními anebo soukromými školami českého i zahraničního původu.

PB - Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. je soukromou školou, zařazenou do sítě škol MŠMT ČR a žáci mají veškeré výhody jako studující na státních školách. - výuka - organizace a metody studia ve všech oborech se blíží svým charakterem vysokoškolskému studiu.

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou: -SZŠ obor - zdravotnické lyceum, zdravotnický asistent -VOŠZ obor - diplomovaná všeobecná sestra -kurzy - všeobecný sanitář, kurz mateřství.

Studium: - studijní kurzy z oblasti managementu, marketingu, ekonomie a obchodu. Základní 3 úrovně dosaženého vzdělání: - bakalářské BBA-délka studia 3 roky - magisterské MBA-délka studia 2 roky - doktorské DBA-délka studia 3 roky. Výuka zahraničními i českými lektory v českém jazyce. Zahraniční studijní materiály v českém ...

- mateřská škola - školka Kapacita: 25 dětí Typ výuky: Školní vzdělávací program Zřizovatel: obec

-Státní všeobecné čtyřleté a osmileté gymnázium.

-Obchodní akademie -Střední odborná škola obchodně-podnikatelského zaměření -Jazyková škola

-základní škola praktická -základní škola speciální -střední praktická škola -školní družina

Akademie výtvarných umění - obory - malířství - sochařství - grafika - restaurátorství - nová média - architektura

Terciární vzdělávání Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti Překladatelské a tlumočnické činnosti Ostatní vzdělávání j. n.

Pohostinská činnosť; Počítačové služby; Vydavateľská činnosť; Šírenie diela so súhlasom autora; Fotokopírovanie a rozmnožovacie služby; Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti; Sprostredkovanie služieb v rozsahu voľnej živnosti; Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach po triedu 3;

Prieskum trhu Lektorská činnosť Podnikateľské poradenstvo Reklamná a propagačná činnosť Výskum a vývoj v oblasti prírodných vied Činnosť organizačno-ekonomických poradcov Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie kurzov, prednášok, seminárov, konzultácií, školení a ...

Sprostredkovanie obchodu Vydavateľské činnosti Organizovanie jazykových kurzov Organizovanie školení a kurzov Poradenstvo v oblasti vzdelávania Výuka jazyka anglického,francúzskeho a ruského Poskytovanie software - predaj hot.progr.na zákl.zml.s autor Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s ...

Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Výskum a vývoj v oblasti humanitných a spoločenských vied Ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností Poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware) Informačné a konzultačné služby v oblasti výchovy a ...

Reklamná činnosť Prenájom hnuteľného majetku Čistiace a upratovacie práce Prieskum trhu a verejnej mienky Organizovanie kurzov a seminárov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Vydávanie periodických a neperiodických publikácií Vyučovanie v odbore cudzích jazykov - anglický jazyk Administratívne práce vrátane kopírovacích ...

Reklamná činnosť Lektorská činnosť Prenájom motorových vozidiel Sprostredkovateľská činnosť Automatizované spracovanie dát Prekladateľská a tlmočnícka činnosť Edičná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Prevádzkovanie nevýherných hracích automatov Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom Výroba a predaj ...