Vzdělání na té nejvyšší úrovni nabízí vysoké a vyšší odborné školy. Studovat je možné technické i humanitní obory v oblasti aplikací i vědních disciplín. Studenti si mohou vybírat mezi státními anebo soukromými školami českého i zahraničního původu.

Vyšší odborná škola. Integrovaná střední škola národohospodářská. ISŠN. Střední zemědělská škola.

Ostravská univerzita byla založena 28. září 1991. Je tvořená z šesti fakult a dvou institutů a nabízí pestrou a širokou škálu studijních programů. Univerzita však není jen významnou vzdělávací a vědecko-výzkumnou institucí. Je také výrazným aktérem na poli společenského a kulturního dění, zapojuje se do života v Ostravě a pomáhá jí měnit svou tvář ...

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. ČVUT má v současné době osm fakult. Naši studenti si mohou vybrat fakultu stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství či informačních technologií. ČVUT nabízí 214 ...

Katedry: - interních oborů - vyšetřovacích metod a lékařské biologie - rehabilitace - chirurgických oborů Ústavy: - fyziologie a patofyziologie - klinické farmakologie - anatomie - histologie a embryologie - ošetřovatelství a porodní asistence - patologie - epidemiologie a ochrany veřejného zdraví - zobrazovacích metod - ...

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze patří mezi nejkvalitnější vzdělávací instituce v České republice. Nabízíme vzdělání na šesti katedrách, které se dále člení na ateliéry dle své odborné specializace, vedené uznávanými osobnostmi české umělecké scény. Na naší vysoké škole je možné bakalářské, magisterské i doktorské studiu. Vysoká škola ...

ŠKODA AUTO Vysoká škola o.p.s. Adresa pro korespondenci: - ŠKODA AUTO Vysoká škola o.p.s. - Na Karmeli 1457 - 293 01 Mladá Boleslav

Vyšší odborná škola a střední škola Sezimovo Ústí poskytuje komplexní střední a vyšší odborné vzdělání v oborech zaměřených na informatiku, strojírenství, elektrotechniku, mechatroniku a ekonomiku. Součástí školy je Vzdělávací středisko (VS), které poskytuje ve spolupráci s úřadem práce další vzdělávání formou rekvalifikací, kurzů, školení, ...

Vysoká škola polytechnická Jihlava - VŠPJ. veřejná škola (školné se neplatí), bakalářské tříleté obory v prezenční (denní) formě studia: -Finance a řízení -Cestovní ruch -Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi -Aplikovaná informatika -Všeobecná sestra -Porodní asistentka -Zdravotně sociální pracovník. V kombinované formě ...

Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Praha 1, Křížovnická 7 nabízí osmileté výběrové studium zaměřené na výchovu profesionálních tanečníků a tanečnic. Výuka je rozdělena do dvou cyklů, přijímáme uchazeče po ukončení 5. ročníku základní školy. V 1. až 4. ročníku konzervatoře dokončují studenti povinnou školní docházku, absolvují všechny ...

JABOK - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická jejímž zřizovatelem jsou Salesiáni Dona Boska – řeholní společnost katolické církve s celosvětovou působností nabízí svým studentům vzdělávání v oboru sociální pedagogika a teologie, který se realizuje ve dvou zaměřeních, a to Sociální práce a Speciální pedagogika. Svůj studijní program ...

Mezinárodní základní, střední a vyšší škola.

Západočeská univerzita v Plzni byla založena v roce 1991 a patří mezi nejúspěšnější školy v České republice. Máme 9 fakult, 62 kateder a 130 studijních programů. Máme moderní univerzitní kampus, špičková výzkumná centra a mnoho úspěchů slavíme na vědeckém i uměleckém poli. Studenti mohou navštěvovat fakultu ekonomickou, právnickou, filozofickou, ...

Vysoká škola logistiky o.p.s. je soukromá technická vysoká škola neuniverzitního typu se zaměřením na studium logistiky. Studentům nabízíme tři stupně terciárního vzdělání Bc., Ing., a PhD. Vybírat mohou z oborů logistika v dopravě, ve službách, informatika pro logistiku a navazujícíh oborech. Naše škola umožňuje prezenční i dálkové studium. ...

Technická univerzita v Liberci vznikla k 1. lednu 1995 a v současné době má sedm fakult a jeden odborný ústav. Studentům nabízí pestrý výběr studijních programů ve všech stupních i formách studia. Což znamená bakalářské, magisterské a doktorské. Na naší univerzitě mohou studovat například anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání, aplikovanou ...

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace poskytuje celou škálu atraktivních oborů, které zajistí absolventům dobré uplatnění v budoucím zaměstnání. Nabízí svým studentům vzdělávání v učebních a studijních oborech, maturitní studium i vyšší ...

STUDIJNÍ OBORY: - Management hotelnictví a cestovního ruchu - Gastronomie, hotelnictví a cestovní ruch Obor Management hotelnictví a cestovního ruchu nabízí absolventovi připravenost pro zvládnutí široké škály řídicích, organizačních, plánovacích a kontrolních funkcí v oblasti vyššího managementu v hotelích, hotelových řetězcích a v ...

ART ECON - Vyšší odborná škola, s.r.o. - moderní škola propojená s praxí Vzdělávací programy: - Personální řízení (denní forma vzdělávání) - Finanční řízení (denní forma vzdělávání) - Marketing (denní forma vzdělávání)

Tato instituce navazuje na svého předchůdce. Nabízí možnost studia absolventům VOŠ a jednoleté pomaturitní studium jazyků (denní výuka). Do budoucna chce ve spolupráci s akreditovanými zahraničními univerzitami poskytnout bakalářské a navazující magisterské studijní programy v oboru Právo a Ekonomie.

Mezinárodní škola poskytující kvalitní vzdělání v programech MBA, DBA a LLM. Forma studia vychází ze zkušeností prestižních zahraničních univerzit a navazuje na tradici britské platformy. Délka programu je jeden rok. Výuka probíhá v češtině převážně online formou a je její zahájení je možno kdykoliv. Možnost studia MBA ve 14 specializacích.

Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí poskytuje výuku studentům, budoucím zdravotnickým pracovníkům, kteří budou řádně připraveni pomáhat druhým. V naší škole nabízíme čtyřleté studium, zakončené maturitní zkouškou, dále studium pomaturitní, zakončené absolutoriem. Střední škola zdravotnická a sociální: - ...

Veterinární a farmaceutická univerzita - veřejná vysoká škola. Fakulta veterinárního lékařství - tel. 541 561 111. Fakulta veterinární hygieny a ekologie - tel. 541 562 796. Farmaceutická fakulta - tel. 541 562 801.

Na GOODWILL – vyšší odborné škole, s.r.o. je možné studovat obory: - Zahraniční obchod - Cestovní ruch, zaměření Podnikání - Cestovní ruch, zaměření Animace Zahraniční obchod Cítíš se dobře v obleku či kostýmku? To je fajn, protože to teď bude Tvůj pracovní oděv, když budeš uzavírat business. Budeš mít sebevědomí při jednání s klienty z ...

Česká zahradnická akademie Mělník - střední škola a vyšší odborná škola poskytuje možnost kvalitního vzdělávání v oblasti okrasného a produkčního zahradnictví, vinohradnictví či v učebním oboru zahradník. Absolventi středních škol mají možnost u nás dále studovat na vyšší odborné škole. Ta umožňuje žákům studium v oblasti zahradní a krajinné ...

Odborné vzdělávání v oblasti mediální komunikace. 3 letý obor Mediální komunikace v prezenční formě nebo ve formě dálkové.