Vzdělání na té nejvyšší úrovni nabízí vysoké a vyšší odborné školy. Studovat je možné technické i humanitní obory v oblasti aplikací i vědních disciplín. Studenti si mohou vybírat mezi státními anebo soukromými školami českého i zahraničního původu.

Vzdělávací centrum, jazyková škola Výuka jazyků: - angličtina, němčina, ruština, italština, francouzština, španělština - pro instituce a firmy - pomaturitní studium - překlady a tlumočení. Vzdělávací kurzy: - podvojné účetnictví - daňová evidence příjmů a výdajů - základy podnikání - hygienické minimum - administrativní pracovncie ...

Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice - střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace nabízí kvalitní vzdělání v řadě studijních i učebních oborů. Součástí naší školy je také domov mládeže a školní jídelna. Našim zřizovatelem je Královéhradecký kraj. Studijní obory: - osmileté gymnázium - obchodní akademie - agropodnikání ...

Slezská univerzita v Opavě je veřejná vysoká škola, která je členem European University Association. Realizuje bakalářské, magisterské i doktorské studium v několika desítkách oborů a má tyto součásti: - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě: - Opava, Bezručovo náměstí 13 - tel.: 553 684 111 - fax: 553 716 948 - ...

Poskytování vzdělávání seniorům v rámci celoživotního vzdělávání se stává prestižní záležitostí každé vysoké školy. Jednou ze součástí programu celoživotního vzdělávání je Univerzita třetího věku. Vzdělávací aktivity jsou seniorům nabízeny formou zájmového studia prostřednictvím přednášek, kurzů, seminářů, exkurzí a výletů s odborným doprovodem. ...

Vyšší odbornou školu a Střední průmyslovou školu naleznete v Rychnově nad Kněžnou na ulici U Stadionu 1166. Nabízíme vzdělávání v učebních a studijních oborech a další zvyšování kvalifikace absolventům středních škol zakončených maturitní zkouškou. Tříleté učební obory zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu: - mechanik ...

Moravská vysoká škola Olomouc (MVŠO) je soukromá nezisková vysoká škola se zaměřením na ekonomiku, management a manažerskou informatiku. Naším cílem je především uplatnitelnost studentů v prostředí tržní ekonomiky. Realizujeme unikátní systém výuky, který je postaven na individuálním přístupu a budování kariérního profilu studenta v součinnosti s ...

Koleje a menzy VŠB-TUO. Ubytovací a stravovací služby. Nabízíme: - ubytování v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích i v luxusních apartmánech - kapacita v období prázdnin 2500 osob, mimo prázdniny 115 osob - kompletní sociální zařízení v každém pokoji - tělocvičny, posilovny, herny stolního tenisu, tenisové kurty, minigolf, sauna, ...

Střední zdravotnická škola Evangelické akademie, Evangelická akademie a Vyšší odborná škola sociálně právní poskytuje kvalitní středoškolské vzdělání v oborech Zdravotnický asistent, Ošetřovatel a vyšší odborné vzdělání v obou Sociálně právní činnost. Sídlíme v Brně, městská část Líšeň. Střední zdravotnická škola, SŠ zdravotnická: Studium ...

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram I, Na Příkopech 104 je střední škola s dlouholetou tradicí. Nabízíme čtyřleté studium zakončené maturitní zkouškou a tříleté studium na vyšší odborné škole završené absolutoriem. Škola disponuje moderním vybavením, vyučují u nás vysoce kvalifikovaní profesoři a spolupracuje s několika zahraničními ...

Západomoravská vysoká škola: -bakalářský studijní program Kulturněhistorická studia Udržitelný rozvoj regionu a krajiny Přijímací zkouška: -ověření znalostí z anglického jazyka, z oblasti logického myšlení a z oblasti informatiky a výpočetní techniky -písemný test -ústní pohovor.

Filozofická fakulta. Fakulta informatiky a managementu. Pedagogická fakulta. Přírodovědecká fakulta Ústav sociální práce

Ústav sociální práce - rozvíjí společensky potřebná studia zaměřená na nejrůznější oblasti sociální práce Ústav sociální práce v současné době garantuje následující studijní obory: - tříleté bakalářské studijní obory: Sociální práce - prezenční i kombinovaná forma Sociální práce ve veřejné správě - kombinovaná forma Sociální práce s ...

Katedry: - aplikované lingvistiky - ekonomie - managementu - informačních technologií - informatiky a kvantitativních metod - rekreologie a cestovního ruchu.

Filozofická fakulta - historie, archivnictví, politologie, archeologie, filozofie a sociologie - uplatnění digitálních technologií v humanitních vědách

Katedry: - anglického jazyka a literatury a oddělení francouzského jaz. - českého jazyka a lit. - hudební - náboženských a kulturních studií - německého jazyka a literatury - pedagogiky a psychologie - slavistiky - sociální patologie a sociologie - sociální pedagogiky - speciální pedagogiky - technických předmětů - tělesné ...

Přírodovědecká fakulta - zaměřena na přírodovědné obory - výuka biologie, fyziky, chemie, informatiky, matematiky a oborových didaktik.

Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola Hořice je moderní střední škola s širokou škálou studijních oborů. Studium na naší škole můžete zakončit výučním listem, maturitní zkouškou i titulem diplomovaný specialista (DiS.). Gymnázium: - osmileté gymnázium (pro žáky z 5. tříd ZŠ) - gymnázium pro žákyz ...

Soukromá vysoká škola sídlící v Praze. Nabízí vysokoškolské studium v oblastech informačních a komunikačních technologií, managementu a ekonomie.

Soukromá vysoká škola Praha - bakalářské studium, postgraduální studium MBA, DBA. Czech Management Institute Praha - manažerská fakulta Escuela Superior de Marketing y Administración - ESMA / ESMATUR Barcelona s.r.o., zřízená v roce 1994 jako fakulta Vysoké školy marketingu a řízení ( Escuela Superior de Marketing y Administración - ESMA ) v ...

Střední zdravotnická škola SZŠ. Obory: -zdravotnický asistent - ošetřovatel. Vyšší odborná zdravotnická škola VOŠZ. Obory: -diplomovaná dětská sestra -diplomovaný zdravotnický záchranář.

Bankovní institut vysoká škola je moderní VŠ s více jak 400 vysokoškolskými pedagogy. Bakalářské studium: - informační technologie a management - bankovní management (možnost výuky v AJ) - oceňování majetku - ekonomika a management podniku. Magisterské studium: - finance (možnost výuky v AJ).