Vzdělání na té nejvyšší úrovni nabízí vysoké a vyšší odborné školy. Studovat je možné technické i humanitní obory v oblasti aplikací i vědních disciplín. Studenti si mohou vybírat mezi státními anebo soukromými školami českého i zahraničního původu.

SZŠ a VOŠ Cheb připravuje žáky v oborech: - zdravotnický asistent - masér sportovní a rekondiční - sociální činnost.

Vyšší odborná škola oděvního návrhářství. Střední průmyslová škola oděvní.

Soukromá univerzita Obory: - základy legislativy, občanské a obchodní právo, správní právo -evropské právo, komunitární právo a mezinárodní právo veřejné.

Střední odborná škola: -pouze denní studium pro absolventy základních škol. -délka studia 4 roky. Vyšší odborná škola: -tříleté studium -denní studium pro absolventy všech typů středních škol, na nichž bylo studium ukončeno maturitní zkouškou. Uplatnění absolventů: -cestovní kanceláře všech typů -hotelový management ...

Soukromá vyšší zdravotnická škola pro dentální hygienistky. Tříleté denní a tříleté dálkové studium pro absolventy středních škol. Vyšší zdravotnická škola. Prevence, preventivní péče. Odborná péče o chrup a dutinu ústní.

Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická je nestátní vzdělávací institucí, která vznikla v roce 1992. Naše škola vybaví studenty pro práci v oblasti zdravotnictví dle profilových oborů daných vzdělávacím programem školy. Nabízíme vzdělání v oborech diplomovaný zdravotnický záchranář, diplomovaná všeobecná sestra formou denního, dálkového a ...

Pojetí a cíle vzdělávacího programu: studijní obor Reklamní tvorba připravuje žáky pro činnost v reklamních agenturách, v marketingových odděleních velkých firem a pro další činnosti související se zadáním, tvorbou a distribucí reklamy. Studenti se připravují na odborné činnosti v kreativní i v obchodně ekonomické oblasti, a to ve velkých i ...

VŠ nabízí studium Ing./Strategický management, Management firemních financí. Bc./Mezinárodní ekonomika a právo, Management organizací, Bezpečnostní management.

Ústav jazykové a odborné přípravy UK. Jazykové kurzy a výuka cizinců.

Univerzita Karlova. Lékařská fakulta UK (vysoká škola) - civilní i vojenská. Další pracoviště: - děkanát - studijní oddělení 495816220 - lékařská knihovna: HK, Dlouhá 91-94 ; 495816111 - čítárna: HK, Dlouhá 91-94; 495514583. Pořádá: - přípravný kurz pro zájemce o studium medicíny - přednášky-chemie, biologie, fyzika, ...

Univerzita Karlova (UK**). Farmacentická fakulta (vysoká škola, studium).

Lékařská fakulta Univezity Karlovy. - ústav anatomie - ústav biofyziky - ústav biologie - ústav epidemiologie - ústav farmakologie a toxikologie - ústav fyziologie - ústav histologie a embryologie - ústav hygieny - ústav imunologie a alergologie - ústav jazyků - ústav klin. biochemie a hematologie - ústav lék. chemie a ...

Poskytujeme MBA a LLM studium česky, distančně, na 1 rok. Moderní forma výuky MBA, lektoři z prestižních firem. Programy MBA najdete v několika variantách, studentům MBA nabízíme mnoho benefitů. Jsme akreditováni mezinárodními institucemi IES London a IADL, jsme držiteli certifikátu Kvalitní firma.

Profesor katedry mezinárodního práva - Právnická fakulta.

Střední průmyslová škola elektrotechnická: -slaboproudá elektrotechnika -technické lyceum. Vyšší odborná škola: -výpočetní technika -lékařská elektronika -marketing výpočetní techniky -systémy informační -řídící technika -sociální práce. Pomaturitní a vyšší odborné studium.

Soukromá vysoká škola. Studijní obor finance a daně. Tříletý bakalářský vysokoškolský studijní obor. Kombinovaná forma pro specialisty v zaměření na: -podnikovou ekonomiku, obchod -správu podnikových informačních systémů a sítí, analýzu, programování. Studium o vikendech, distanční.

Střední odborné učiliště zemědělské: -opravář zemědělských strojů -zámečník -mechanizace zemědělství a lesního hospodářství. Nástavbové studium.