Vzdělání na té nejvyšší úrovni nabízí vysoké a vyšší odborné školy. Studovat je možné technické i humanitní obory v oblasti aplikací i vědních disciplín. Studenti si mohou vybírat mezi státními anebo soukromými školami českého i zahraničního původu.

Prieskum trhu Lektorská činnosť Podnikateľské poradenstvo Reklamná a propagačná činnosť Výskum a vývoj v oblasti prírodných vied Činnosť organizačno-ekonomických poradcov Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie kurzov, prednášok, seminárov, konzultácií, školení a ...

Pohostinská činnosť; Počítačové služby; Vydavateľská činnosť; Šírenie diela so súhlasom autora; Fotokopírovanie a rozmnožovacie služby; Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti; Sprostredkovanie služieb v rozsahu voľnej živnosti; Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach po triedu 3;

Sprostredkovanie obchodu Vydavateľské činnosti Organizovanie jazykových kurzov Organizovanie školení a kurzov Poradenstvo v oblasti vzdelávania Výuka jazyka anglického,francúzskeho a ruského Poskytovanie software - predaj hot.progr.na zákl.zml.s autor Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s ...

Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Výskum a vývoj v oblasti humanitných a spoločenských vied Ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností Poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware) Informačné a konzultačné služby v oblasti výchovy a ...

Reklamná činnosť Prenájom hnuteľného majetku Čistiace a upratovacie práce Prieskum trhu a verejnej mienky Organizovanie kurzov a seminárov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Vydávanie periodických a neperiodických publikácií Vyučovanie v odbore cudzích jazykov - anglický jazyk Administratívne práce vrátane kopírovacích ...

Reklamná činnosť Lektorská činnosť Prenájom motorových vozidiel Sprostredkovateľská činnosť Automatizované spracovanie dát Prekladateľská a tlmočnícka činnosť Edičná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Prevádzkovanie nevýherných hracích automatov Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom Výroba a predaj ...

Finančný leasing. Vyučovanie anglického jazyka. Doučovanie slovenského jazyka. Prekladateľské a tlmočnícke služby. Organizovanie kurzov, školení a seminárov. Reklamná, propagačná a inzertná činnosť. Vyučovanie v nemeckého a španielského jazyka. Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností. Poradenská, konzultačná a školiteľská ...