Vzdělání na té nejvyšší úrovni nabízí vysoké a vyšší odborné školy. Studovat je možné technické i humanitní obory v oblasti aplikací i vědních disciplín. Studenti si mohou vybírat mezi státními anebo soukromými školami českého i zahraničního původu.

Prieskum trhu Lektorská činnosť Podnikateľské poradenstvo Reklamná a propagačná činnosť Výskum a vývoj v oblasti prírodných vied Činnosť organizačno-ekonomických poradcov Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie kurzov, prednášok, seminárov, konzultácií, školení a ...

Reklamná činnosť Prenájom hnuteľného majetku Čistiace a upratovacie práce Prieskum trhu a verejnej mienky Organizovanie kurzov a seminárov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Vydávanie periodických a neperiodických publikácií Vyučovanie v odbore cudzích jazykov - anglický jazyk Administratívne práce vrátane kopírovacích ...

Reklamná činnosť Lektorská činnosť Prenájom motorových vozidiel Sprostredkovateľská činnosť Automatizované spracovanie dát Prekladateľská a tlmočnícka činnosť Edičná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Prevádzkovanie nevýherných hracích automatov Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom Výroba a predaj ...