Vzdělání na té nejvyšší úrovni nabízí vysoké a vyšší odborné školy. Studovat je možné technické i humanitní obory v oblasti aplikací i vědních disciplín. Studenti si mohou vybírat mezi státními anebo soukromými školami českého i zahraničního původu.

SZŠ a VOŠ Cheb připravuje žáky v oborech: - zdravotnický asistent - masér sportovní a rekondiční - sociální činnost.

Ústav jazykové a odborné přípravy UK. Jazykové kurzy a výuka cizinců.

Vysoká škola, bakalářský studijní program. Forma studia: -tříleté prezenční (denní) -čtyřleté kombinované (dálkové). Studijní obory: -Právo v podnikání -Sociálně právní činnost -Veřejná správa -Soudní a notářská administrativní činnost.