Vzdělání na té nejvyšší úrovni nabízí vysoké a vyšší odborné školy. Studovat je možné technické i humanitní obory v oblasti aplikací i vědních disciplín. Studenti si mohou vybírat mezi státními anebo soukromými školami českého i zahraničního původu.

Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice - střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace nabízí kvalitní vzdělání v řadě studijních i učebních oborů. Součástí naší školy je také domov mládeže a školní jídelna. Našim zřizovatelem je Královéhradecký kraj. Studijní obory: - osmileté gymnázium - obchodní akademie - agropodnikání ...

Vyšší odbornou školu a Střední průmyslovou školu naleznete v Rychnově nad Kněžnou na ulici U Stadionu 1166. Nabízíme vzdělávání v učebních a studijních oborech a další zvyšování kvalifikace absolventům středních škol zakončených maturitní zkouškou. Tříleté učební obory zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu: - mechanik ...

Filozofická fakulta. Fakulta informatiky a managementu. Pedagogická fakulta. Přírodovědecká fakulta Ústav sociální práce

Filozofická fakulta - historie, archivnictví, politologie, archeologie, filozofie a sociologie - uplatnění digitálních technologií v humanitních vědách

Katedry: - aplikované lingvistiky - ekonomie - managementu - informačních technologií - informatiky a kvantitativních metod - rekreologie a cestovního ruchu.

Katedry: - anglického jazyka a literatury a oddělení francouzského jaz. - českého jazyka a lit. - hudební - náboženských a kulturních studií - německého jazyka a literatury - pedagogiky a psychologie - slavistiky - sociální patologie a sociologie - sociální pedagogiky - speciální pedagogiky - technických předmětů - tělesné ...

Přírodovědecká fakulta - zaměřena na přírodovědné obory - výuka biologie, fyziky, chemie, informatiky, matematiky a oborových didaktik.

Ústav sociální práce - rozvíjí společensky potřebná studia zaměřená na nejrůznější oblasti sociální práce Ústav sociální práce v současné době garantuje následující studijní obory: - tříleté bakalářské studijní obory: Sociální práce - prezenční i kombinovaná forma Sociální práce ve veřejné správě - kombinovaná forma Sociální práce s ...

Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola Hořice je moderní střední škola s širokou škálou studijních oborů. Studium na naší škole můžete zakončit výučním listem, maturitní zkouškou i titulem diplomovaný specialista (DiS.). Gymnázium: - osmileté gymnázium (pro žáky z 5. tříd ZŠ) - gymnázium pro žákyz ...

Univerzita Karlova. Lékařská fakulta UK (vysoká škola) - civilní i vojenská. Další pracoviště: - děkanát - studijní oddělení 495816220 - lékařská knihovna: HK, Dlouhá 91-94 ; 495816111 - čítárna: HK, Dlouhá 91-94; 495514583. Pořádá: - přípravný kurz pro zájemce o studium medicíny - přednášky-chemie, biologie, fyzika, ...

Univerzita Karlova (UK**). Farmacentická fakulta (vysoká škola, studium).

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola. Vyšší odborné studium. Střední odborné studium. Učební obory.

Soukromá obchodní akademie Vyšší odborná škola cestovního ruchu Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. ASSO - školní cestovní kancelář.

Česko-anglické gymnázium: -obor gymnázium - živé jazyky. Výuka je orientována na živé jazyky: -v malých skupinách -s rozšířeným studiem angličtiny -s částí předmětů v angličtině ve vyšších ročnících -zaměřená na přípravu k mezinárodním jazykovým zkouškám. Střední škola podnikatelská: -4leté studium denní i dálkové, ...

Vyšší odborná škola zdravotnická Střední zdravotnická škola Doplňková činnost školy: Hostinská činnost Ubytovací služby Pronájem nebytových prostor Pronájem samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí a drobného dlouhodobého hmotného majetku Vydavatelská činnost Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně ...

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Další telefony: - pokusná stanice 494323557 - domov mládeže chlapci 731574424 - domov mládeže dívky 731574466

Střední odborná škola SOŠ. Domov mládeže ulice Jungmanova 1544 - tel.: 495493591.