Vzdělání na té nejvyšší úrovni nabízí vysoké a vyšší odborné školy. Studovat je možné technické i humanitní obory v oblasti aplikací i vědních disciplín. Studenti si mohou vybírat mezi státními anebo soukromými školami českého i zahraničního původu.

Technická univerzita v Liberci vznikla k 1. lednu 1995 a v současné době má sedm fakult a jeden odborný ústav. Studentům nabízí pestrý výběr studijních programů ve všech stupních i formách studia. Což znamená bakalářské, magisterské a doktorské. Na naší univerzitě mohou studovat například anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání, aplikovanou ...

Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a obchodní akademie. Zaměření: - mezinárodní obchod - cestovní ruch - pojišťovnictví Studium denní: - čtyřleté s maturitou - tří a půl-leté vyšší s diplomovou zkouškou Rozšířená výuka jazyků: - anglický, německý, francouzský, španělský, italský, ruský Služby: - tlumočnické, ...

Vyšší odborná škola hospodářská: - dvouleté vyšší odborné studium - obor daně a účetnictví. Jazykové kurzy: - angličtina - němčina - francouzčtina - španělština - italština - ruština. Kurzy výpočetní techniky ( od základů práce s počítačem až po obsluhu a správu sítě ). Kurzy: - jednoduché a podvojné účetnictví - daňové ...

Státní střední průmyslová škola zajišťující výuku čtyřletých oborů strojírenství, slaboproudá elektrotechnika, elektronické počítačové systémy, elektrotechnika, technické lyceum.

Státní střední odborné učiliště a odborného učiliště zajišťující výuku dvouletých a tříletých oborů brusič skla, malíř skla a keramiky, sklář, sklářský průmysl. Možnost dálkového studia.