Vzdělání na té nejvyšší úrovni nabízí vysoké a vyšší odborné školy. Studovat je možné technické i humanitní obory v oblasti aplikací i vědních disciplín. Studenti si mohou vybírat mezi státními anebo soukromými školami českého i zahraničního původu.

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Střední hotelovka Opava
Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, p.o. je v současnosti největší multioborovou školou v regionu. Nabízí čtyřleté středoškolské studium ukončené maturitní zkouškou, tříleté učební obory zakončené výučním listem, dvouleté nástavbové studium pro absolventy učebních oborů a tříleté vyšší odborné vzdělávání, které je ...
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace poskytuje vzdělání studentům v těchto studijních maturitních oborech: Obchodní akademie, Ekonomické lyceum, Obchodní akademie se zaměřením na zahraniční obchod, Veřejnosprávní činnost. Dále nabízíme pětileté studiu při zaměstnání v oboru Obchodní ...
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava poskytuje studentům komplexní střední a vyšší odborné vzdělání. Vybrat si nás mohou z oboru ošetřovatel, asistent zubního technika, laboratorní asistent, masér ve zdravotnictví, praktická sestra a další. VOŠZ umožňuje studovat v oboru diplomovaná dentální hygienistka, ...

Ostravská univerzita byla založena 28. září 1991. Je tvořená z šesti fakult a dvou institutů a nabízí pestrou a širokou škálu studijních programů. Univerzita však není jen významnou vzdělávací a vědecko-výzkumnou institucí. Je také výrazným aktérem na poli společenského a kulturního dění, zapojuje se do života v Ostravě a pomáhá jí měnit svou tvář ...

Katedry: - interních oborů - vyšetřovacích metod a lékařské biologie - rehabilitace - chirurgických oborů Ústavy: - fyziologie a patofyziologie - klinické farmakologie - anatomie - histologie a embryologie - ošetřovatelství a porodní asistence - patologie - epidemiologie a ochrany veřejného zdraví - zobrazovacích metod - ...

Na GOODWILL – vyšší odborné škole, s.r.o. je možné studovat obory: - Zahraniční obchod - Cestovní ruch, zaměření Podnikání - Cestovní ruch, zaměření Animace Zahraniční obchod Cítíš se dobře v obleku či kostýmku? To je fajn, protože to teď bude Tvůj pracovní oděv, když budeš uzavírat business. Budeš mít sebevědomí při jednání s klienty z ...

Odborné vzdělávání v oblasti mediální komunikace. 3 letý obor Mediální komunikace v prezenční formě nebo ve formě dálkové.

Slezská univerzita v Opavě je veřejná vysoká škola, která je členem European University Association. Realizuje bakalářské, magisterské i doktorské studium v několika desítkách oborů a má tyto součásti: - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě: - Opava, Bezručovo náměstí 13 - tel.: 553 684 111 - fax: 553 716 948 - ...

Poskytování vzdělávání seniorům v rámci celoživotního vzdělávání se stává prestižní záležitostí každé vysoké školy. Jednou ze součástí programu celoživotního vzdělávání je Univerzita třetího věku. Vzdělávací aktivity jsou seniorům nabízeny formou zájmového studia prostřednictvím přednášek, kurzů, seminářů, exkurzí a výletů s odborným doprovodem. ...

Koleje a menzy VŠB-TUO. Ubytovací a stravovací služby. Nabízíme: - ubytování v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích i v luxusních apartmánech - kapacita v období prázdnin 2500 osob, mimo prázdniny 115 osob - kompletní sociální zařízení v každém pokoji - tělocvičny, posilovny, herny stolního tenisu, tenisové kurty, minigolf, sauna, ...

Školní zemědělský podnik. Zabezpečování výuky studentů vysokých škol, žáků středních škol, odborných učilišť. Zemědělská prvovýroba, živočišná výroba, chov, odchov, prodej: - mléčný a masný skot - prasata - pernatá zvěř - koně, chovná a sportovní plemena, ustájení koní - připouštění klisen. Rostlinná výroba, prodej: - produkce ...

Vysoká škola podnikání a práva. Studium: - bakalářské, - navazující magisterské, - celoživotní. Pro naše studenty je zde možnost ubytování a pro občerstvení můžete využít naše bistro. Zaměřujeme se také na zahraniční spolupráci, kterou je například: - erasmus+, - pracovní stáže, - erasmus courses, - dům zahraniční spolupráce, ...

Vysoká škola. - fakulta ekonomická - fakulta stavební - fakulta strojní - fakulta elektrotechniky a informatiky - fakulta hornicko-geologická - fakulta metalurgie a materiálového inženýrství - fakulta bezpečnostního inženýrství.