Vzdělání na té nejvyšší úrovni nabízí vysoké a vyšší odborné školy. Studovat je možné technické i humanitní obory v oblasti aplikací i vědních disciplín. Studenti si mohou vybírat mezi státními anebo soukromými školami českého i zahraničního původu.

Vysoká škola logistiky o.p.s. je soukromá technická vysoká škola neuniverzitního typu se zaměřením na studium logistiky. Studentům nabízíme tři stupně terciárního vzdělání Bc., Ing., a PhD. Vybírat mohou z oborů logistika v dopravě, ve službách, informatika pro logistiku a navazujícíh oborech. Naše škola umožňuje prezenční i dálkové studium. ...

ART ECON - Vyšší odborná škola, s.r.o. - moderní škola propojená s praxí Vzdělávací programy: - Personální řízení (denní forma vzdělávání) - Finanční řízení (denní forma vzdělávání) - Marketing (denní forma vzdělávání)

Vzdělávací centrum, jazyková škola Výuka jazyků: - angličtina, němčina, ruština, italština, francouzština, španělština - pro instituce a firmy - pomaturitní studium - překlady a tlumočení. Vzdělávací kurzy: - podvojné účetnictví - daňová evidence příjmů a výdajů - základy podnikání - hygienické minimum - administrativní pracovncie ...

Moravská vysoká škola Olomouc (MVŠO) je soukromá nezisková vysoká škola se zaměřením na ekonomiku, management a manažerskou informatiku. Naším cílem je především uplatnitelnost studentů v prostředí tržní ekonomiky. Realizujeme unikátní systém výuky, který je postaven na individuálním přístupu a budování kariérního profilu studenta v součinnosti s ...

Studium: - bakalářské, - navazující magisterské, - celoživotní. Snažíme se také o zahraniční spolupráci jako je: - erasmus+, - pracovní stáže, - erasmus courses, - dům zahraniční spolupráce, - student´s guide.

Vyšší odborné denní studium ve vzdělávacím programu Sociální a diakonická práce - příprava na výkon profese sociálního pracovníka. V budově školy je provozována též studentská kolej.

Katedry: - teorie práva a právních dějin - politologie a společenských věd - občanského, obchodního a pracovního práva - ústavního práva - trestního práva - správního práva a správní vědy - finančního práva, národního hospodářství, ekonomie - evropského práva a mezinárodního práva veřejného - obchodního práva a mezinárodního ...

Cyrolometodějská teologická fakulta UP Katedry a pracoviště: - katedra filozofie a patrologie - katedra biblických věd - katedra systematické teologie - katedra církevních dějin a dějin křesťanského umění - katedra liturgické teologie - katedra křesťanské výchovy - katedra pastorální a spirituální teologie - katedra církevního ...

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Katedry: - anglický jazyk - antropologie a zdravověda - biologie - český jazyk a literatura - hudební výchova - matematika - německý jazyk - primární pedagogika - psychologie a patopsychologie - společenské vědy - technická a informační výchova - výtvarná ...

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci na svých katedrách a dalších odborných pracovištích nabízí široké spektrum studia humanitních, sociálních, lingvistických a uměnovědných oborů. Fakulta nabízí rovněž studium vybraných oborů v kombinované formě a možnost absolvování programů celoživotního vzdělání. Zpracováváme odborné ...

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc, zapsána v rejstříku školských právnických osob, byla založena v roce 1995 na podnět olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera. V současnosti škola nabízí kvalitní vzdělání ve dvou vzdělávacích programech. Nabízí také studium vysokoškolské ve spolupráci s Cyrilometodějskou teologickou ...

Střední průmyslová škola: - elektrotechnika - informační technologie - grafický design - průmyslový design - strojírenství - technické lyceum Vyšší odborná škola: - užití počítačů.

Univerzita Palackého v Olomouci: - Cyrilometodějská teologická fakulta - Lékařská fakutla - Filozofická fakulta - Přírodovědecká fakulta - Pedagogická fakulta - Fakulta tělesné kultury - Právnická fakulta - Fakulta zdravotnických věd.

Střední průmyslová škola eletrotechnická a Vyšší odborná škola.

Institut celoživotního vzdělávání: - vzdělávání - vzdělávací programy, kurzy, rekvalifikace - konferenční servis a organizační činnost - servisní a propagační služby - projektová činnost.