Vzdělání na té nejvyšší úrovni nabízí vysoké a vyšší odborné školy. Studovat je možné technické i humanitní obory v oblasti aplikací i vědních disciplín. Studenti si mohou vybírat mezi státními anebo soukromými školami českého i zahraničního původu.

Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim
Vyšší odborná škola. Dálkové tříleté studium pro absolventy středních škol zakončené absolutoriem: - Správa ochrany životního prostředí. Střední zemědělská škola. Denní čtyřleté studium pro absolventy základních škol ukončené maturitní zkouškou. Dálkové pětileté studium pro absolventy základních škol ukončené maturitní zkouškou. ...
Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí poskytuje výuku studentům, budoucím zdravotnickým pracovníkům, kteří budou řádně připraveni pomáhat druhým. V naší škole nabízíme čtyřleté studium, zakončené maturitní zkouškou, dále studium pomaturitní, zakončené absolutoriem. Střední škola zdravotnická a sociální: - ...

-Soukromá střední odborná škola obory: -Informační technologie -Ekonomika a podnikání

Střední průmyslová škola elektrotechnická: -slaboproudá elektrotechnika -technické lyceum. Vyšší odborná škola: -výpočetní technika -lékařská elektronika -marketing výpočetní techniky -systémy informační -řídící technika -sociální práce. Pomaturitní a vyšší odborné studium.

Střední odborné učiliště zemědělské: -opravář zemědělských strojů -zámečník -mechanizace zemědělství a lesního hospodářství. Nástavbové studium.

Vysoká škola podnikání a práva. Na naší škole vyučujeme studium: - bakalářské, - navazující magisterské, - celoživotní. Zahraniční spolupráce: - erasmus+, - pracovní stáže, - erasmus courses, - dům zahraniční spolupráce, - student´s guide.

Je Vaše volba vyšší odborná škola? Pokud ano, u nás nabízíme nejvyšší stupeň vzdělání dostupný na vysokomýtsku. Absolvent získá titul Diplomovaný specialista (DiS). Pro všechny absolventy všech oborů je možné na závěr studia vydat osvědčení společnosti IES LONDON, které dokladuje kvalitu studia. Systém vzdělávání je stejný jako na vysoké škole. ...

Anglické gymnázium, střední odborná škola - obchodní akademie - informatika v ekonomice - gymnázium - živé jazyky - ekonomické lyceum, vyšší odborná škola - finance a daně

Univerzita Pardubice je vysokoškolskou institucí univerzitního typu v Pardubickém kraji. Co do počtu studentů patří se svými 10, 5 tisíci studenty do skupiny středně velkých veřejných vysokých škol ČR. Má sedm fakult a jeden vysokoškolský ústav: - Dopravní fakulta Jana Pernera (DFJP) - Fakulta ekonomicko-správní (FES) - Fakulta ...

Konzervatoř. Pomaturitní a vyšší odborné studium.

Univerzita Pardubice je vysokoškolskou institucí univerzitního typu v Pardubickém kraji. Co do počtu studentů patří se svými 10, 5 tisíci studenty do skupiny středně velkých veřejných vysokých škol ČR. Má sedm fakult a jeden vysokoškolský ústav: - Dopravní fakulta Jana Pernera (DFJP) - Fakulta ekonomicko-správní (FES) - Fakulta ...

Nabízí: -rekvalifikační studium -výpočetní technika, účetnictví, daně -kurzy-jazykové, psaní na stroji na klávesnici -služby v oblasti počítačů-zabezpečení prodeje a instalace VT programů -poradenská činnost -instalování počítačových sítí -kopírování, zvětšování, zmenšování předloh -pronájmy učeben a přednáškových místností-i pro ...

Předmětem hlavní činnosti SOŠ a SOU technických oborů je poskytování středního vzdělávání v oblastech Elektrotechniky, Nábytkářství a Strojírenství souladu s právními předpisy. Domov mládeže poskytuje ubytování a výchovně vzdělávací činnost žákům středních škol a studentům vyšších odborných škol. Školní jídelna zajišťuje školní stravování žáků a ...

- mateřská škola - školka Kapacita: 25 dětí Typ výuky: Školní vzdělávací program Zřizovatel: obec

-Státní všeobecné čtyřleté a osmileté gymnázium.

-Obchodní akademie -Střední odborná škola obchodně-podnikatelského zaměření -Jazyková škola

-základní škola praktická -základní škola speciální -střední praktická škola -školní družina