Vzdělání na té nejvyšší úrovni nabízí vysoké a vyšší odborné školy. Studovat je možné technické i humanitní obory v oblasti aplikací i vědních disciplín. Studenti si mohou vybírat mezi státními anebo soukromými školami českého i zahraničního původu.

Západočeská univerzita v Plzni byla založena v roce 1991 a patří mezi nejúspěšnější školy v České republice. Máme 9 fakult, 62 kateder a 130 studijních programů. Máme moderní univerzitní kampus, špičková výzkumná centra a mnoho úspěchů slavíme na vědeckém i uměleckém poli. Studenti mohou navštěvovat fakultu ekonomickou, právnickou, filozofickou, ...

Lékařská fakulta Univezity Karlovy. - ústav anatomie - ústav biofyziky - ústav biologie - ústav epidemiologie - ústav farmakologie a toxikologie - ústav fyziologie - ústav histologie a embryologie - ústav hygieny - ústav imunologie a alergologie - ústav jazyků - ústav klin. biochemie a hematologie - ústav lék. chemie a ...

Střední průmyslová škola elektrotechnická. Vyšší odborná škola elektrotechnická.

Soukromá vyšší zdravotnická škola. Obory: -diplomovaný fyzioterapeut -diplomovaný zdravotnický záchranář -diplomovaný zubní technik -diplomovaný ergoterapeut.