Vzdělání na té nejvyšší úrovni nabízí vysoké a vyšší odborné školy. Studovat je možné technické i humanitní obory v oblasti aplikací i vědních disciplín. Studenti si mohou vybírat mezi státními anebo soukromými školami českého i zahraničního původu.

Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze
Fakulta strojní ČVUT je nedílnou součástí Českého vysokého učení technického v Praze, které patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. Strojírenství je perspektivní obor, který má jak v České republice tak v Evropské unii budoucnost. Naši studenti se mohou věnovat bakalářskému, navazujícímu magisterskému a také doktorskému ...
Akademie múzických umění v Praze
Akademie múzických umění v Praze je největší umělecká vysoká škola v České republice a byla založena prezidentským zřizovacím dekretem bezprostředně po konci druhé světové války. Během sedmi desítek let se zasloužila o výchovu desítek významných osobností známých po celém světě. AMU se skládá ze tří fakult - Filmové a televizní fakulty (FAMU), ...
Vysoká škola kreativní komunikace, s.r.o.
Vysoká škola kreativní komunikace je soukromou školou, která studenty dokonale připraví na profesní dráhu ve všech oblastech kreativního průmyslu. Inspirovali jsme se modelem skandinávských a britských škol, takže u nás budete po celou dobu studia získávat nejen znalosti a řemeslné dovednosti, ale i zkušenosti a kontakty, které jsou garancí ...
MICHAEL - Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s.r.o.
Střední škola reklamní a umělecké tvorby Michael poskytuje studentům komplexní vzdělání v oblasti umění a reklamy. Disponujeme vynikajícím technickým zázemím a vychovává profesionály již 25 let. Mezi naše studijní obory patří filmová a fotografická tvorba, design interiéru, grafický design a management a produkce. Studenti mohou po absolvování ...
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze spolu s vynikajícím mezinárodním renomé a špičkovým přístrojovým vybavením otevírá každému studentovi možnosti zapojit se do vědeckých projektů dle vlastního výběru, umožňuje zahraniční stáže a je následně vstupenkou k prestižnímu, dobře ohodnocenému uplatnění doma i v zahraničí. Naše škola umožňuje ...
Naše škola má již více než šedesátiletou tradici ve výchově odborníků, kteří se uplatňují ve všech druzích dopravy i v oborech, které s dopravou více či méně souvisí. Stabilizovaný pedagogický sbor a vysoká úroveň materiálního vybavení zaručují všem absolventům školy kvalitní všeobecné i odborné vzdělání. Od ostatních škol podobného typu se ...

Anglo-americká vysoká škola, z.ú. je nejstarší soukromou vysokou školou v Praze. Nabízíme studentům širokou škálu vysokoškolských a postgraduálních programů v oblasti, žurnalistiky, humanitních a společenských věd, mezinárodních vztahů a diplomacie, práva a obchodní správy. Výuka probíhá pouze v anglickém jazyce a je založena na amerických a ...

Jsme vysoká škola akreditovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR se zaměřením na moderní výuku managementu, psychologie a ekonomie. Studium probíhá v Brně a od AR 2013/14 zahajujeme výuku nově i v Praze. V roce 2012 i 2013 jsme se stali nejlépe hodnocenou soukromou vysokou školou v ČR!

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. ČVUT má v současné době osm fakult. Naši studenti si mohou vybrat fakultu stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství či informačních technologií. ČVUT nabízí 214 ...

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze patří mezi nejkvalitnější vzdělávací instituce v České republice. Nabízíme vzdělání na šesti katedrách, které se dále člení na ateliéry dle své odborné specializace, vedené uznávanými osobnostmi české umělecké scény. Na naší vysoké škole je možné bakalářské, magisterské i doktorské studiu. Vysoká škola ...

Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Praha 1, Křížovnická 7 nabízí osmileté výběrové studium zaměřené na výchovu profesionálních tanečníků a tanečnic. Výuka je rozdělena do dvou cyklů, přijímáme uchazeče po ukončení 5. ročníku základní školy. V 1. až 4. ročníku konzervatoře dokončují studenti povinnou školní docházku, absolvují všechny ...

JABOK - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická jejímž zřizovatelem jsou Salesiáni Dona Boska – řeholní společnost katolické církve s celosvětovou působností nabízí svým studentům vzdělávání v oboru sociální pedagogika a teologie, který se realizuje ve dvou zaměřeních, a to Sociální práce a Speciální pedagogika. Svůj studijní program ...

Mezinárodní základní, střední a vyšší škola.

Tato instituce navazuje na svého předchůdce. Nabízí možnost studia absolventům VOŠ a jednoleté pomaturitní studium jazyků (denní výuka). Do budoucna chce ve spolupráci s akreditovanými zahraničními univerzitami poskytnout bakalářské a navazující magisterské studijní programy v oboru Právo a Ekonomie.

Mezinárodní škola poskytující kvalitní vzdělání v programech MBA, DBA a LLM. Forma studia vychází ze zkušeností prestižních zahraničních univerzit a navazuje na tradici britské platformy. Délka programu je jeden rok. Výuka probíhá v češtině převážně online formou a je její zahájení je možno kdykoliv. Možnost studia MBA ve 14 specializacích.

Soukromá vysoká škola sídlící v Praze. Nabízí vysokoškolské studium v oblastech informačních a komunikačních technologií, managementu a ekonomie.

Soukromá vysoká škola Praha - bakalářské studium, postgraduální studium MBA, DBA. Czech Management Institute Praha - manažerská fakulta Escuela Superior de Marketing y Administración - ESMA / ESMATUR Barcelona s.r.o., zřízená v roce 1994 jako fakulta Vysoké školy marketingu a řízení ( Escuela Superior de Marketing y Administración - ESMA ) v ...

Bankovní institut vysoká škola je moderní VŠ s více jak 400 vysokoškolskými pedagogy. Bakalářské studium: - informační technologie a management - bankovní management (možnost výuky v AJ) - oceňování majetku - ekonomika a management podniku. Magisterské studium: - finance (možnost výuky v AJ).

Jsme soukromá progresivní instituce založená v roce 1999. Akreditovaný program studia reaguje na aktuální potřeby členství v EU. Byl vyvinut předními odborníky z oblasti teorie i praxe a oponován v odborově příslušných institucích. Hlavní složku studia tvoří umění účinné komunikace v interpersonálních, institucionálních, veřejných a mezinárodních ...

Služby: - zprostředkování studia medicíny pro zahraniční studenty.

LIGS University je moderní univerzita spojující efektivní metody a inovativní přístupy amerického a evropského vzdělávání. LIGS University vznikla spojením americké LIGS University (2011) a evropské LIGS University (2006) a má za sebou více než deseti letou tradici.

Vyšší odborná škola oděvního návrhářství. Střední průmyslová škola oděvní.