Vzdělání na té nejvyšší úrovni nabízí vysoké a vyšší odborné školy. Studovat je možné technické i humanitní obory v oblasti aplikací i vědních disciplín. Studenti si mohou vybírat mezi státními anebo soukromými školami českého i zahraničního původu.

Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž VOŠP a SPŠM Kroměříž
Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž přijímá studenty především z regionu Zlínský kraj, ale máme studenty z celé České republiky a v posledních letech i ze Slovenska. Jsme jediná polyfunkční odborná škola profilovaná pro studium v potravinářství. Nabízíme maturitní studium, vyšší odborné studium a ...
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Univerzita Tomáše Bati byla zřízena k 1. lednu 2001 a zájemcům o studium nabízí výběr z mnoha perspektivních studijních programů na šesti fakultách a Univerzitním institutu. Studovat na UTB znamená vzdělávat se v novém, moderním, skvěle vybaveném prostředí, které snese srovnání s univerzitami v těch nejvyspělejších zemích. Studenti si u nás mohou ...
Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově.

Středoškolské studium: - Obchodní akademie - Veřejnosprávní činnost. Vyšší odborné studium: - Marketing pro střední stupeň řízení - Účetnictví a finanční řízení.

Střední zdravotnická škola SZŠ. Obory: -zdravotnický asistent - ošetřovatel. Vyšší odborná zdravotnická škola VOŠZ. Obory: -diplomovaná dětská sestra -diplomovaný zdravotnický záchranář.

Střední škola podnikatelská: - obor Podnikání pro absolventy učebních oborů - dálkové studium. Vyšší odborná škola: - dálkové studium - Daňová a finanční správa.

Vzdělávání: -Obchodní akademie a Vyšší odborná škola. Studium: -Obchodní akademie -Ekonomické lyceum -Informatika v ekonomice -Státní jazyková škola -Prokurista .

Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění s tříletým denním studiem, se dvěma ateliéry: - výtvarným - obory Užitá malba, Sochařská tvorba, Grafická tvorba, Výtvarná fotografie a Nová média - dramatickým - obor Hudebně dramatické umění. Studium je zakončeno absolutoriem - absolventi získávají titul DiS. - diplomovaný specialista. Počet ...

Střední škola podnikatelská: -Ekonomika a podnikání -Podnikání pro absolventy tříletých učebních oborů. Pro absolventy tříletých učebních oborů denní nebo kombinované studium. Vyšší odborná škola: - Cestovní ruch - Daňová a finanční správa - denní nebo kombinované studium. Kombinované-dálkové studium - výuka v Kroměříži.

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální Kroměříž: -obor sociální pedagogika -studium vyšší odborné tříleté -dosažený titul DiS. (diplomovaný sociální pedagog) Střední pedagogická škola: -obor předškolní a mimoškolní pedagogika -studium denní, čtyřleté, ukončené maturitní zkouškou -dosažený stupeň vzdělání úplné střední odborné

Vzdělávání : EVROPSKÝ POLYTECHNICKÝ INSTITUT 1.soukromá vysoká škola na Moravě Bakalářské studium: -Managment a marketing zahraničního obchodu -Finance a daně -Elektronické počítače -Ekonomická informatika Navazující magisterské studium: - Ekonomika a obchod - Aplikovaná informatika Doktorandské studium ...

Vyšší odborná škola právní VOŠ: -studijní obor Právní administrativa

Střední zdravotnická škola: Obor - Zdravotnický asistent 53-14-M/001 - denní Vyšší odborná škola zdravotnická: Obor - Diplomovaná všeobecná sestra 53-41-N/11 - denní i kombinované

Konzervatoř: -výuka hudby, zpěvu, na hudební nástroje

Provozování: -Střední podnikatelská škola -Vyšší odborná škola. Poradenství, poradci: -organizační, ekonomické.