Vzdělání na té nejvyšší úrovni nabízí vysoké a vyšší odborné školy. Studovat je možné technické i humanitní obory v oblasti aplikací i vědních disciplín. Studenti si mohou vybírat mezi státními anebo soukromými školami českého i zahraničního původu.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Univerzita Tomáše Bati byla zřízena k 1. lednu 2001 a zájemcům o studium nabízí výběr z mnoha perspektivních studijních programů na šesti fakultách a Univerzitním institutu. Studovat na UTB znamená vzdělávat se v novém, moderním, skvěle vybaveném prostředí, které snese srovnání s univerzitami v těch nejvyspělejších zemích. Studenti si u nás mohou ...
Středoškolské studium: - Obchodní akademie - Veřejnosprávní činnost. Vyšší odborné studium: - Marketing pro střední stupeň řízení - Účetnictví a finanční řízení.

Střední zdravotnická škola SZŠ. Obory: -zdravotnický asistent - ošetřovatel. Vyšší odborná zdravotnická škola VOŠZ. Obory: -diplomovaná dětská sestra -diplomovaný zdravotnický záchranář.

Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění s tříletým denním studiem, se dvěma ateliéry: - výtvarným - obory Užitá malba, Sochařská tvorba, Grafická tvorba, Výtvarná fotografie a Nová média - dramatickým - obor Hudebně dramatické umění. Studium je zakončeno absolutoriem - absolventi získávají titul DiS. - diplomovaný specialista. Počet ...

Střední škola podnikatelská: -Ekonomika a podnikání -Podnikání pro absolventy tříletých učebních oborů. Pro absolventy tříletých učebních oborů denní nebo kombinované studium. Vyšší odborná škola: - Cestovní ruch - Daňová a finanční správa - denní nebo kombinované studium. Kombinované-dálkové studium - výuka v Kroměříži.

Provozování: -Střední podnikatelská škola -Vyšší odborná škola. Poradenství, poradci: -organizační, ekonomické.