Vzdělání na českých základních školách zajišťuje získání základních znalostí a vědomostí nezletilých v rámci všech oborů. Povinná docházka začíná ve věku šesti let a trvá po dobu devíti let. Základní vzdělání je odstupňované na první a druhý stupeň.

Mateřská škola a Základní škola Nový Kostel poskytuje předškolní a základní vzdělání v rozsahu první až páté třídy. Mateřskou školu navštěvuje zhruba 25 dětí a základní 21 školáků. Jsme venkovskou školou, která přizpůsobuje svůj provoz potřebám žáků a jejich rodičů. Mateřská škola: - jednotřídní školka - zařízení pro děti od 2 do 6 let i s ...

Základní škola a Mateřská škola Hlavice, okres Liberec, příspěvková organizace poskytuje předškolní a první stupeň základního vzdělání pro Vaše děti. Součástí školy je i školní jídelna s nabídkou pestré stravy. Základní škola, ZŠ, Hlavice 3: - první stupeň, 1. - 5. třída - kapacita 60 žáků. Mateřská škola, MŠ, Hlavice 48: - kapacita 25 ...

Základní umělecká škola (ZUŠ). Obor: - hudební - taneční - výtvarný - literárně dramatický. Další telefony: - 558677308 sekretariát - 558677256 ředitel.

Základní škola 1. - 9. ročník s ŠVP S Výpočetní technikou učení je hrou zaměřeným na využití ICT ve výuce. Ve škole je 9 běžných tříd a 9 tříd zřízených pro žáky s SVP. MŠ má 3 běžné třídy a 1 třídu zřízenou pro žáky s logopedickými problémy.

Základní umělecká škola: - hudební obor - literárně dramatické obor - taneční obor. Pobočky: - Štěpánov, Nádražní 232/5 - Velká Bystřice, 8. května 67 - Dolany 15 - Tršice 315 - Velký Újezd, Navrátilova 321 - Hlubočky, Olomoucká 116 - Velký Týnec, Zámecká 32.

Základní škola s větví všeobecných a sportovních tříd - zaměření: - na lední hokej - plavání - jiné vodní sporty.

Základní škola. Školní jídelna: tel.:582330861, 731115456

Základní škola. Mateřská škola.

Základní škola. Specializované třídy: - rozšířená výuka tělesné výchovy na I. a II. stupni.

Základní škola. Mateřská škola. Školní jídelna: - telefon: 581650155.

Základním posláním církevní školy je nabídnout alternativní výchovu a vzdělávání, opírající se o křesťanské pojetí zkušenosti církve v oblasti školství. Cílem církevní školy je poskytovat základní vzdělání, které je rovnocenné s jinými základními školami. Avšak oproti ostatním by tato škola měla být přímo nasměrovaná k výchově křesťanské ...