Vzdělání na českých základních školách zajišťuje získání základních znalostí a vědomostí nezletilých v rámci všech oborů. Povinná docházka začíná ve věku šesti let a trvá po dobu devíti let. Základní vzdělání je odstupňované na první a druhý stupeň.

Mateřská škola PRO zrakově postižené Střední škola PRO zrakově postižené Škola PRO zrakově postižené Základní škola Internát PRO nevidomé.

Naše škola má 9 ročníků a je členěna na 1. a 2. stupeň. Nabízíme žákům výuku podle programu Škola podporující zdraví, výuka je realizována podle vlastního školního vzdělávacího programu Krok za krokem. Škola získala v říjnu 2013 titul Světová škola, který nám byl na základě auditu v dubnu 2015 prodloužen na dalších 5 let, v listopadu 2014 titul ...

Škola pro žáka s lehkým mentálním postižením, se středním a těžkým mentálním postižením. Základní škola a Mateřská škola při Uherskohradišťské nemocnici pro hospitalizované děti a žáky.

Základní umělecká škola, ZUŠ. Odloučená pracoviště: -Chropyně, Komenského 350 tel.: 571118379 e-mail: chropyne@zuskm.cz -Morkovice-Slížany, 17 listopadu 140 tel.: 571118378 e-mail:chropyne@zuskm.cz.

Základní škola. Školní družina. Školní jídelna.

Základní škola. PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ: -výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu Šance -od 1.ročníku výuka anglického jazyka -od 7.ročníku nabídka volitelných předmětů - od 7.ročníku výuka druhého německého jazyka.

Církevní základní škola pro 1. - 9. ročník, ZŠ. - křesťanská výchova - realizace v celém učebním plánu - katecheze na I. stupni - bohoslužby ve farním chrámu Učí se dle vzdělávacího programu Naše cesta - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání.

Základní škola s družinou, ŠVP Škola s úsměvem Mateřská škola, ŠVP Cestou za poznáním do školy s úsměvem s kosem Bonifácem

Základní škola Ostrava. Školní družina - tel.: 733 539 850 Školní klub. Součástí školy je odloučené pracoviště Ibsenova - Ibsenova 36, tel.: 596623172.

Základní škola Ostrava. Školní družina - 739 219 824. Školní jídelna - 596 769 014, 739 219 814.

Základní škola. Mateřská škola - tel.: 596 711 417. Školní jídelna ZŠ - tel.: 595 700 558. Školní družina - tel.: 596 700 534.

Základní škola. Elokované pracoviště Základní školy a Mateřské školy T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28.

Základní škola. Školní družina: - telefon: 556712461. Školní jídelna: - telefon: 556736574.

Naše škola se nachází na okraji města Zábřeh. Jsme jedinou malotřídní školou v našem městě. Máme dvě třídy s 1.-5.postupným ročníkem. Součástí ZŠ je jedno oddělení školní družiny a dvě třídy mateřské školy – MŠ Rudolfa Pavlů a odloučené pracoviště MŠ Ráječek.