Vzdělání na českých základních školách zajišťuje získání základních znalostí a vědomostí nezletilých v rámci všech oborů. Povinná docházka začíná ve věku šesti let a trvá po dobu devíti let. Základní vzdělání je odstupňované na první a druhý stupeň.

Základní škola. PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ: -výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu Šance -od 1.ročníku výuka anglického jazyka -od 7.ročníku nabídka volitelných předmětů - od 7.ročníku výuka druhého německého jazyka.

Církevní základní škola pro 1. - 9. ročník, ZŠ. - křesťanská výchova - realizace v celém učebním plánu - katecheze na I. stupni - bohoslužby ve farním chrámu Učí se dle vzdělávacího programu Naše cesta - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání.

Základní škola s družinou, ŠVP Škola s úsměvem Mateřská škola, ŠVP Cestou za poznáním do školy s úsměvem s kosem Bonifácem

Základní škola Ostrava. Školní družina - tel.: 733 539 850 Školní klub. Součástí školy je odloučené pracoviště Ibsenova - Ibsenova 36, tel.: 596623172.

Základní škola Ostrava. Školní družina - 739 219 824. Školní jídelna - 596 769 014, 739 219 814.

Základní škola. Mateřská škola - tel.: 596 711 417. Školní jídelna ZŠ - tel.: 595 700 558. Školní družina - tel.: 596 700 534.

Základní škola. Elokované pracoviště Základní školy a Mateřské školy T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28.

Základní škola. Školní družina: - telefon: 556712461. Školní jídelna: - telefon: 556736574.

Naše škola se nachází na okraji města Zábřeh. Jsme jedinou malotřídní školou v našem městě. Máme dvě třídy s 1.-5.postupným ročníkem. Součástí ZŠ je jedno oddělení školní družiny a dvě třídy mateřské školy – MŠ Rudolfa Pavlů a odloučené pracoviště MŠ Ráječek.

Základní škola. Mateřská škola. Školní družina. Školní klub. Školní jídelna: - telefon: 571640100.

Úplná základní škola pro 1. - 9. ročník. Škola s rozšířenou výukou sportovní výchovy, od 6. ročníku sportovní třídy. Školní vzdělávací program Škola v pohybu. Škola byla založena v r. 1956, má dlouhou tradici, řadu slavných absolventů, bohatou a všestrannou mimoškolní činnost. Úspěchy zejména ve sportovní činnosti. V posledních letech prochází ...

Základní privátní integrovaná škola rodinného typu. V každém ročníku je průměrně 15 žáků.

Základní umělecká škola. Hudební obor. Taneční obor. Výtvarný obor.