Vzdělání na českých základních školách zajišťuje získání základních znalostí a vědomostí nezletilých v rámci všech oborů. Povinná docházka začíná ve věku šesti let a trvá po dobu devíti let. Základní vzdělání je odstupňované na první a druhý stupeň.

Základní škola Jedovnice, příspěvková organizace
Základní škola Jedovnice má kapacitu až 520 žáků a navštěvují ji i děti z Kotvrdovic, Krasové, Rudice a Vilémovic. Během roku se naši žáci účastní celé řady mimoškolních vzdělávacích a sportovních aktivit. Dále aktivně spolupracujeme se školou v německém Aschheimu, kam jezdí děti s vyučujícími a zdokonalují si své jazykové dovednosti. Základní ...
Základní škola Jedovnice, příspěvková organizace
Základní škola, Brno, Botanická 70, příspěvková organizace
Dopřejte svým dětem kvalitní výuku. Základní škola na Botanické ulici v Brně poskytuje vzdělání dětem od první do sedmé třídy. Zaměřujeme se na výuku cizích jazyků a sportu. Vzděláváme pohybově nadané žáky s ohledem na tréninkový plán tak i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Jsme vzorová škola SMART se zaměřením na interaktivní ...
Základní škola, Brno, Botanická 70, příspěvková organizace
Základní umělecká škola Blansko, příspěvková organizace
Základní umělecká škola Blansko umožňuje všem nadaným a talentovaným dětem vzdělávat se v umělecké oblasti. Poskytujeme výuku v hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém oboru. Sídlíme na adrese Zámek 3/3, Blansko. Základní umělecká škola, ZUŠ: - vzdělávání ve zvoleném uměleckém oboru - příprava na talentové zkoušky na střední a ...
Mateřská škola - tel. 545237187. Základní škola - tel. 545237150.

Speciální základní škola pro děti se zdravotním postižením (vadami řeči, sluchovým, středně těžkým a těžkým mentálním, autismem a kombinovaným postižením). Dětský domov určený pro děti se zdravotním postižením (vadami řeči, sluchovým, středně těžkým a těžkým mentálním, autismem a kombinovaným postižením). Speciální mateřská škola pro děti se ...

Základní a Mateřská škola Tasovice, okres Znojmo, příspěvková organizace -školní jídelna, tel.: 727985997 -školní družina tel.: 727985998 Mateřská škola: tel.: 727985996

Mateřská škola PRO zrakově postižené Střední škola PRO zrakově postižené Škola PRO zrakově postižené Základní škola Internát PRO nevidomé.

Základní škola pro 397 žáků s družinou a klubem. Možnost rozšíření výuky v oblasti tělesné výchovy ve sportovních třídách.

Soukromá základní umělecká škola Lídl Music: -výuka na klávesové nástroje elektronické nebo akustické.

Základní škola, mateřská škola, školní družina, školní jídelna.

Základní škola, Mateřská škola, Školní družina Školní jídelna: tel.: 545228345