Vzdělání na českých základních školách zajišťuje získání základních znalostí a vědomostí nezletilých v rámci všech oborů. Povinná docházka začíná ve věku šesti let a trvá po dobu devíti let. Základní vzdělání je odstupňované na první a druhý stupeň.

Základní škola Pardubice-Polabiny, Družstevní 305
Základní škola Pardubice-Polabiny, Družstevní 305 je sídlištní pavilonovou škola s rozsáhlým pozemkem. Byla slavnostně otevřena 1. září 1965 a v současné době patří mezi největší pardubické základní školy. Za celou dobu její existence prošlo školou několik tisíc žáků. Vedle klasické výuky vždy v jedné třídě v ročníku probíhá i výuka metodou ...
Základní škola Pardubice-Polabiny, Družstevní 305
Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Hlavečník, okres Pardubice, poskytuje kvalitní předškolní a základní vzdělání pro všechny žáky. Od letošního školního roku máme také asistentku, které pomáhá dětem se specifickými vzdělávacími potřebami. Součástí naší školy je i školní jídelna a školní družina. Žákům nabízíme i řadu volnočasových ...

Základní umělecká škola se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných, tanečních a literárně-dramatických oborů

-Soukromá střední odborná škola obory: -Informační technologie -Ekonomika a podnikání

Střední průmyslová škola elektrotechnická: -slaboproudá elektrotechnika -technické lyceum. Vyšší odborná škola: -výpočetní technika -lékařská elektronika -marketing výpočetní techniky -systémy informační -řídící technika -sociální práce. Pomaturitní a vyšší odborné studium.

Odborné učiliště a praktická škola tříleté obory - zámečnické práce - řeznické a uzenářské práce - zednické práce - kuchařské práce - pečovatelské práce dvouleté obory - provoz společného stravování - provoz služeb a domácnosti

Základní škola pro 750 žáků se školní jídelnou a družinou. Školní jídelna - tel. 465 424 273.

Základní škola. Školní družina - tel.465 523 558 Školní jídelna - tel. 465 523 594

Základní škola pro 630 žáků s družinou. Možnost navštěvovat kroužek sportovní, hudební, výtvarný a přírodovědný.

Základní škola pro 450 žáků s družinou a jídelnou. Máme sportovní třídy zaměřené na kopanou. Kapacita mateřské školy je 50 dětí.

Základní škola Školní jídelna tel.: 465 584 190