Každá profesionální laboratoř musí být vybavená chladničkami, dezinfekčními prostředky, měřidly, váhami, laboratorním nádobím, chemikáliemi, dávkovači, speciálním nábytkem, lázněmi, sterilizátory a další nezbytnou technikou pro co nejpřesnější výsledky.

Autorizovaná laboratoř měření emisí: -stacionárních zdrojů znečištění -poradenství v oblasti měření emisí

Naše společnost se zabývá kontrolou a hodnocením krmiv pro zvířata druhu přežvýkavců a jejím stanovením zda mají stravitelné živiny. Provádíme také výpočet energetické a proteinové hodnoty.

Analýzy vod, potravin, ovzduší a předmětů běžného užívání Sledování faktorů prostředí /hluk, osvětlení, prašnost, chemické škodliviny, mikroklimatické podmínky/ Odběry vzorků Kontrola účinnosti sterilizátorů, kontrola bakteriální čistoty prostředí

Stomatologická laboratoř:výroba dentální fixní a snímatelné protetiky. Specializace na veterinární fixní protetiku a ortodoncii.

Zubní ordinace, dentální hygiena, bělení zubů, zubní laboratoř, CEREC 3D.

Služby - stomatologická laboratoř - stomatologická ordinace

Laboratoř, služby: - stopová analýza perzistentních organických látek metodou GC-MS

Stomatologická laboratoř

Služby: - výzkumem, vývojem - analytické služby - DNA diagnostika

Výzkum, vývoj: -tváření -tepelné zpracování -metalurgie -vývojová konstrukce -počítačové modelování -fyzikální modelování -vývoj software -mechanické zkoušky -termofyzikální měření Laboratoř.

Zdravotnictví: -laboratoř biochemická, mikrobiologická, hematologická.

Zdravotnictví: -laboratoř biochemická, mikrobiologická, hematologická, imunologická.

Zdravotnictví: -laboratoř biochemická, mikrobiologická, hematologická.

Laboratoř: -biochemie -hematilogoe -mikrobiologie.

Biochemická, hematologická a mikrobiologická laboratoř.

Laboratoř biochemicko - hematologická.

Laboratoř, výzkum, vývoj: - biotechnologické procesy

Služby: - stomatologie, zubní ordinace - zubní laboratoř