Každá profesionální laboratoř musí být vybavená chladničkami, dezinfekčními prostředky, měřidly, váhami, laboratorním nádobím, chemikáliemi, dávkovači, speciálním nábytkem, lázněmi, sterilizátory a další nezbytnou technikou pro co nejpřesnější výsledky.

Zubní laboratoř Stomatologická ordinace

Stomatologická ordinace a zubní laboratoř.

Výroba, zkoušky : Výroba diagnostických zdravotnických prostředků in vitro pro mikrobiologické laboratoře Zkoušky biologické a mikrobiologické (prováděné podle Českého lékopisu) Více než osmdesát druhů výrobků zaměřených především na serologickou identifikaci (např. latexaglutinační soupravy, antiséra pro sklíčkovou aglutinaci, ...

Dentální laboratoř - fixní a snímatelné náhrady

Služby: - akreditovaná kalibrační laboratoř č. 2290 v oboru měření délka, úhel, teplota, tlak, hmotnost, kroutící moment a dále také síla - kalibrace měřidel - prodej měřidel a vah.

Autorizovaná laboratoř měření emisí: -stacionárních zdrojů znečištění -poradenství v oblasti měření emisí

Naše společnost se zabývá kontrolou a hodnocením krmiv pro zvířata druhu přežvýkavců a jejím stanovením zda mají stravitelné živiny. Provádíme také výpočet energetické a proteinové hodnoty.

Analýzy vod, potravin, ovzduší a předmětů běžného užívání Sledování faktorů prostředí /hluk, osvětlení, prašnost, chemické škodliviny, mikroklimatické podmínky/ Odběry vzorků Kontrola účinnosti sterilizátorů, kontrola bakteriální čistoty prostředí

Stomatologická laboratoř:výroba dentální fixní a snímatelné protetiky. Specializace na veterinární fixní protetiku a ortodoncii.

Zubní ordinace, dentální hygiena, bělení zubů, zubní laboratoř, CEREC 3D.

Služby - stomatologická laboratoř - stomatologická ordinace

Laboratoř, služby: - stopová analýza perzistentních organických látek metodou GC-MS

Stomatologická laboratoř

Služby: - výzkumem, vývojem - analytické služby - DNA diagnostika

Výzkum, vývoj: -tváření -tepelné zpracování -metalurgie -vývojová konstrukce -počítačové modelování -fyzikální modelování -vývoj software -mechanické zkoušky -termofyzikální měření Laboratoř.

Zdravotnictví: -laboratoř biochemická, mikrobiologická, hematologická.