Každá profesionální laboratoř musí být vybavená chladničkami, dezinfekčními prostředky, měřidly, váhami, laboratorním nádobím, chemikáliemi, dávkovači, speciálním nábytkem, lázněmi, sterilizátory a další nezbytnou technikou pro co nejpřesnější výsledky.

Společnost IFCOR - KLINICKÉ LABORATOŘE, s.r.o. má dvacetiletou tradici v poskytování široké škály laboratorních služeb. Nabízíme komplexní laboratorní služby pro praktické lékaře, ambulantní specialisty, lůžková oddělení nemocnic i pro veterináře. Naše laboratoře provádí vyšetření z oborů biochemie, hematologie, mikrobiologie, molekulární ...

Poliklinika EUC klinika Ostrava a.s. v Ostravě je nestátní zdravotnická organizace s certifikací ISO 9001 a ve svých prostorách zajišťuje odborná vyšetření i nadstandardní služby jako je mamografie, denzitometrie, sonografie, lymfodrenáže a spoustu dalších. V rámci hodnocení CZECH TOP 100 se zařadila mezi nejstabilnější firmy v ČR. Využít lze ...

Lucie Šuplerová provozuje stomatologickou laboratoř.

Stomatologie: - zubní praktický lékař - zubní lékař, stomatochirurg, implantolog - zubní laboratoř - implantační systém (ankylos, TBR, dentis, SGS, Denti, Neobiotech).

DIMOLab s.r.o. Přerov je citologická a bioptická laboratoř, která se věnuje diagnostice v oboru gynekologická cytologie, histologie, veterinární patologie Diagnostická morfologická laboratoř: - konzultace, vyšetření, diagnostika - cytologie, cytologické vyšetření vzorků gynekologického i negynekologického původu - histologická vyšetření - ...

Služby: -stomatologická laboratoř -výroba zubní náhrady

Soukromé stomatologické centrum. Stomatologické zařízení se zaměřením na parodontologii a kompletní ortodontickou léčbu pro děti a dospělé pomocí fixních a snímacích rovnátek. Služby: - prevence zubního kazu - dentální hygienistka - dětská stomatologie - záchovná stomatologie - estetická stomatologie: - bělení zubů - leštění ...

Zubní ordinace, zubní chirurgie, laboratoř. Stomatologie.

Pracoviště klinické biochemie a hematologie, s.r.o. je nestátní zdravotnické zařízení provádějící laboratorní diagnostiku v oboru klinické biochemie a hematologie. Provádíme základní i speciální analýzy biologických materiálů jak lidského, tak zvířecího původu. Naše služby jsou určeny pro zdravotnická zařízení i samoplátce. Sídlíme v Olomouci, ...

Natálie Netrhová DiS provozuje zubní laboratoř.

Služby: - cytologická a bioptická laboratoř

Stomatologická laboratoř Zubní ordinace

Akreditované laboratoře (ČIA, zkušební laboratoře č. 1264 a 1264.2) v Hradci Králové a Ústí nad Labem nabízí širokou škálu odběrů a rozborů složek životního prostředí: Odpadních, technologických a průsakových vod Pitných, surových a povrchových vod Sedimentů, plavenin, zemin Odpadů a čistírenských kalů včetně výluhů Biologických materiálů, ...

Akreditované laboratoře (ČIA, zkušební laboratoře č. 1264 a 1264.2) v Hradci Králové a Ústí nad Labem nabízí širokou škálu odběrů a rozborů složek životního prostředí: Odpadních, technologických a průsakových vod Pitných, surových a povrchových vod Sedimentů, plavenin, zemin Odpadů a čistírenských kalů včetně výluhů Biologických materiálů, ...

Individual Modeling Dental Lab. s.r.o. provozuje zubní laboratoř.

Akreditované laboratoře (ČIA, zkušební laboratoře č. 1264 a 1264.2) v Hradci Králové a Ústí nad Labem nabízí širokou škálu odběrů a rozborů složek životního prostředí: Odpadních, technologických a průsakových vod Pitných, surových a povrchových vod Sedimentů, plavenin, zemin Odpadů a čistírenských kalů včetně výluhů Biologických materiálů, ...

Akreditované laboratoře (ČIA, zkušební laboratoře č. 1264 a 1264.2) v Hradci Králové a Ústí nad Labem nabízí širokou škálu odběrů a rozborů složek životního prostředí: Odpadních, technologických a průsakových vod Pitných, surových a povrchových vod Sedimentů, plavenin, zemin Odpadů a čistírenských kalů včetně výluhů Biologických materiálů, ...

Společnost Cytogenetická laboratoř Brno, s.r.o. má laboratoř, kde provádí cytogenetické a molekulárně cytogenetické vyšetření.

HISTOS s.r.o. provozuje moderní laboratoř patologické anatomie.

Centrum pro zdraví - kardiologie s.r.o. provozuje kardiologickou ordinaci a laboratoř.

Zdravotnictví. Oddělení: - tuberkulózy a respiračních nemocí - léčebny dlouhodobě nemocných, LDN - jednotka ošetřovatelské péče - plicní ambulance - rehabilitační ambulance - laboratoř (biochemická, hematologická a mikrobiologická) - pracoviště RTG.

Zubní ordinace a laboratoř. Dentální hygiena.

LAB KM s.r.o. je provozovatelem laboratoře klinické biochemie a hematologie.