Každá profesionální laboratoř musí být vybavená chladničkami, dezinfekčními prostředky, měřidly, váhami, laboratorním nádobím, chemikáliemi, dávkovači, speciálním nábytkem, lázněmi, sterilizátory a další nezbytnou technikou pro co nejpřesnější výsledky.

Firma NEREZ Blučina, s.r.o. Výroba, prodej: -technologie pro vinaře a pivovary z nerezavějící oceli (nerezu) -vinařské a pivovarské stroje a nářadí -nerezové tanky -nerezové nádoby s plovoucím víkem -zařízení pro vinaře -sběrný vůz -sběrná násypka hroznů -mlýnkoodzrňovače, mlýnkoodzrnkovače -pneumatické lisy -čerpadla a armatury z ...

Akustická laboratoř. Služby: - konzultace - hlukové studie a autorizovaná měření hluku a vibrací pro orgány ochrany veřejného zdraví - měření v oblasti optimalizace akustických vlastností interiérů - posouzení zátěže na pracovním místě pro kategorizaci prací.

Firma OSEP, spol. s r.o. se věnuje službám v oblasti vysokého a velmi vysokého napětí. Provádíme montáže, opravy rozvoden vysokého napětí, prodej nových i repasovaných transformátorů a naše činnost zahrnuje také zkušebnu vysokého napětí. Působíme v rámci celé České republiky. Prodej, montáž, údržba, revize, servis, opravy: - nové ...

Společnost MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o. je výzkumnou organizací. Základním posláním a strategickým záměrem společnosti je zabezpečování technických a technologických inovací a poskytování služeb v oblasti metalurgie a materiálového inženýrství s cílem zvyšování konkurenceschopnosti českého hutnictví a těžkého strojírenství. Provádíme ...

Firma s tradicí přepravního balení, ložení a fixace zboží. Velkoobchod, maloobchod - obalový materiál a technika: -obaly, balení, fixace, ložení -polyesterové vázací pásky PES -polypropylenové vázací pásky PP -polyesterové pásky PET pro sváření -polyesterové pásky k vázání v lisech -spony pro všechny páskovací systémy -odvíječe ...

Prodej: - teplonosné kapaliny (nemrznoucí směsi) na glykolové bázi pro solární systémy, tepelná čerpadla, chlazení, klimatizace a topné systémy - inhibitory pro ochranu topných systému - čistící kapaliny pro nové i provozované systémy, směsi pro odstranění vodního kamene, koroze, odstraňovače degradovaných glykolů, čističe ...

Zubní laboratoř Lipro, s.r.o. má dlouholetou tradici a své služby poskytuje již od roku 1993. Poskytujeme zubním lékařům veškeré služby jak ve fixní tak i snímací protetice. Zhotovuje korunky, můstky, zubní protézy, fixní a také snímací zubní náhrady. Naleznete nás na adrese Smetanova 97/6, Leberec. Zubní laboratoř, výroba, zhotovení: - ...

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti. Detašované pracoviště VÚLHM útvaru Ochrany lesa Znojmo. Referenční zkušební laboratoř: - testování biologické účinnosti pesticidních látek na ochranu lesa.

Společnost IT-dent s.r.o. je zubní laboratoř, které ke své činnosti využívá nejmodernější technologie CAD/CAM od firmy Amann Girrbach a také jejich nejnovější přístroje jako je fréza Ceramill motion DNA II a skener Map400 a další, které patří na špici CAD/CAM technologií. Naleznete nás na adrese Nerudova 160, Rožnov pod Radhoštěm. Zubní ...

Veterinární laboratoř, VEDIA s.r.o. provádí diagnostiku v oblasti infekčních a hromadných onemocnění skotu, prasat nebo drůbeže. Zajišťujeme odběr materiálu k diagnostickým účelům, dále naše činnost spočívá ve vypracování analýz epizootologické situace a případného návrhu na další postup v prevenci a tlumení onemocnění. Akreditovaná veterinární ...

Stomatologická laboratoř paní Oldřišky Pochmannové je moderním zařízením, které nabízí kompletní škálu estetických výrobků. Zhotovujeme korunky, můstky, fixní a snímací protetiku na zuby či hybridní náhrady. Rovněž jsme schopni zhotovit sportovní chrániče v barevném provedení dle přání pacientů. Naleznete nás na adrese Budečská 2165/33, Praha ...

Akreditovaná kalibrační laboratoř, prodej monitorovacího systému MS Falcon (monitorování teploty, vlhkosti, hladiny a dalších fyzikálních veličin), prodej chladících, mrazících a přepravních zařízení včetně příslušenství, prodej měřidel, zakázková výroba.

Naše společnost CZ testing institute je akreditovaná zkušební laboratoř, jejíž hlavní činností je provádění posuzování a certifikace materiálu dle EN45545 a dále zkoušky a kontroly požární bezpečnosti (vývoj tepla a kouře materiálů). Provádíme také dynamické a statické testy konstrukčních celků, zkoušení životnosti, ověřování charakteristik ...

Naše kalibrační laboratoř PP CONSTRUCTION navázala v roce 1990 na činnost podnikového měrového střediska. Kalibrační laboratoř je akreditována národním akreditačním orgánem ČIA Praha pod č. 2291. ? Naší prioritou je poskytovat prvotřídní služby a zvyšovat péčí o měřidla i komfort při spolupráci s Vámi. ? Poskytujeme služby: ? » ...

Služby: - zkušební laboratoř - zkoušení, atestace, kontrola obalů, velkých obalů, IBC a malých kontejnerů určených k přepravě nebezpečných věcí.

Akreditovaná stavební laboratoř Služby: - provedení zkoušek kameniva, betonu, cementu a dalších materiálů - diagnostické měření staveb - vývoj nových sanačnich hmot

Masarykova nemocnice Rakovník s.r.o. poskytuje komplexní lékařské služby v oboru chirurgie, gynekologie, interního lékařství, rehabilitace, radiodiagnostiky, praktického lékařství a dalších odvětvích. Nemocnice disponuje osmi lůžkovými odděleními s 306?lůžky a poskytuje ošetření pacientům ve 21 ambulancích. Nacházíme se na adrese Dukelských hrdinů ...

Autorizované metrologické středisko. Oprava, servis, úřední ověřování: -oční tonometry. Autorizovaná laboratoř pro úřední ověřování očních tonometrů. Výroba: -přístroje pro oční optiku -brousící a leštící přístroje -ultrazvukové čističky s různýmy typy van -vrtací a frézovací přístroje. Nabízí: -kompletní technické ...

Posláním Biotechnologického ústavu AV ČR, v. v. i. je základní výzkum v oblasti molekulárně biologických věd a výhledově převod biotechnologických metod a molekulárních nástrojů k diagnostice a léčbě lidských onemocnění. Jsme špičkové výzkumné pracoviště a našim cílem je produkce vědeckých výsledků, které budou převedeny do klinické ...

Společnost LABTECH s.r.o. se zabývající laboratorními rozbory a zkouškami. Dále také prodejem, servisem a aplikační podporou laboratorní instrumentace, mechanických zkušebních zařízení, průmyslových testovacích zařízení, vakuové techniky a testování netěsností. Společnost se také zabývá výrobou vlastních analytických přístrojů včetně příslušenství ...

Zubní lékařka MUDr. Eva Jirásková poskytuje profesionální stomatologickou péči pro děti a dospělé. Provádíme preventivní prohlídky a ošetření chrupu, bělení zubů i dentální hygienu. Naši ordinaci najdete ve městě Rtyně v Podkrkonoší na ulici Hornická. Stomatologická ordinace, zubní lékařka, zubařka: - preventivní prohlídky chrupu - záchovná ...

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka byl zřízen jako jeden z prvních vědeckých ústavů v samostatné republice Čechů a Slováků. Výzkumná činnost zahrnuje především problematiku týkající se stavu, užívání a změn vodních ekosystémů a jejich vazeb v krajině a souvisejících environmentálních rizik, ochrany vod, protipovodňové prevence a také ...

Silniční a stavební laboratoře: - diagnostika stavebních materiálů - geodetické posudky

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy byl zřízen Ministerstvem zemědělství dnem 23. června 2006. Je veřejnou výzkumnou institucí a zodpovídá za rozvoj poznání a přenos poznatků vědních oborů ochrany půdy, komplexních meliorací, pedologie, tvorby a využití krajiny a informatiky k těmto oborům se vztahující. Dále také provádí rozbory půdy a vody, ...