Každá profesionální laboratoř musí být vybavená chladničkami, dezinfekčními prostředky, měřidly, váhami, laboratorním nádobím, chemikáliemi, dávkovači, speciálním nábytkem, lázněmi, sterilizátory a další nezbytnou technikou pro co nejpřesnější výsledky.

Laboratoř Písek, akreditovaná chemická a mikrobiologická laboratoř, Ing. Josef Němec provádí chemické a mikrobiologické zkoušky pro soukromé firmy i občany. Laboratoř, mikrobiologické a chemické analýzy vzorků: - potravin - pitných vod - bazénových vod - odpadních vod - rozbory vody - půdy - surovin - odpadů - kalů - ...

Společnost ESLAB, spol. s r.o. je nezávislá zkušební laboratoř akreditovaná Českým institutem pro akreditaci o.p.s. pod číslem 1699. Jsme silniční laboratoř zaměřená na zeminy, kamenivo, asfaltová pojiva, asfaltové směsi a betony. Na staveništích provádíme kontrolní, přejímací a rozhodčí zkoušky konstrukčních vrstev nebo částí. Zpracováváme ITT ...

Samostatná stomatologická laboratoř Šárky Kratochvílové se sídlem v Týně nad Vltavou nabízí veškeré služby všeobecné stomatologie. V rámci své činnosti se zabýváme fixní a snímací protetikou, výrobou hybridních náhrad na vlastní zuby nebo implantáty, dlah pro bělení zubů, výrobou zásuvných spojů a další stomatologickou činností. Rádi vám ...

Společnost Klinické laboratoře Tábor, a.s. se věnuje laboratorní diagnostice v oborech klinická biochemie, sérologie a hematologie. Nabízíme spolehlivá laboratorní vyšetření pro pacienty i ambulantní zdravotnická zařízení v našem regionu. Provádíme také laboratorní vyšetření pro veterinární medicínu a zpracování veterinárních vzorků. ...

Veterinární laboratoř, VEDIA s.r.o. provádí diagnostiku v oblasti infekčních a hromadných onemocnění skotu, prasat nebo drůbeže. Zajišťujeme odběr materiálu k diagnostickým účelům, dále naše činnost spočívá ve vypracování analýz epizootologické situace a případného návrhu na další postup v prevenci a tlumení onemocnění. Akreditovaná veterinární ...

GENLABS s.r.o. – Genetická laboratoř Podpora prevence pro lékaře i veřejnost. Nabízíme vám 35 specifických genetických testů zaměřených na dědičně podmíněná onemocnění, dědičně podmíněná metabolická onemocnění, autoimunitní choroby spojené s HLA systémem, multifaktoriální civilizační choroby, poruchy krevní srážlivosti atd. Testy pro ...

Zubní, dentální laboratoř Zubní laboratoř má dlouholetou tradici a zkušenosti v oboru. Byla založena roku 1998. Pro zubní lékaře poskytuje kompletní nabídku služeb ve fixní a snímatelné protetice. Naleznete nás na adrese Jindřichův Hradec, Röschova 850. Hovoříme česky, německy, rusky, anglicky. Fixní protetika - metalokoremika, celokeramika, ...

Činnost: - laboratorní služby v oblasti mikroskopických hub

Služby: -biochemická laboratoř -hematologická laboratoř. Zelená linka:800100073.

Naše firma Agro-la, spol. s.r.o. sídlící v Jindřichově Hradci se zaměřuje především na laboratorní činnost pro zemědělství, potravinářství a životní prostředí. Zavedli jsme program přípravy a distribuce živných půd pro mikrobiologii, mikrobiologické rozbory a přípravu speciálních mlékárenských kultur, na což jsme navázali výrobou ...

Chemická laboratoř: -komplexní analýzy pro životní prostředí -analýzy potravin, biologického materiálu pro zemědělství a průmysl.

W&ET Team, Water & Envir. Technol.Team - výzkumná a konzultační činnost v oboru technologie úprava vody.

Služby: -zubní laboratoř.

Služby - stomatologická laboratoř - stomatologická ordinace

Laboratoř biochemicko - hematologická.

Služby - laboratoř tkáňových kultur exotických rostlin - pěstování exotických rostlin Výroba - hnojiva - stimulátory

Vývoj, výzkum - diagnostické metody pro humánní a veterinární medicínu Laboratoř